Kaj je Eko-Mobil?

Ekomobil, bodi učinkovit, pozitivna energija

Eko-Mobil je simbolični naziv za okolju prijaznejše vozilo

O tem, katero vozilo si zasluži takšen naziv, bi lahko veliko razpravljali. Najbolj okolju prijazna so nedvomno prevozna sredstva kot so kolo, skiro ali rolka, ki ne potrebujejo goriva temveč jih poganjamo sami. Žal pa z omenjenimi prevoznimi sredstvi ne moremo rešiti vseh potreb po prevozu.

Na drugo mesto verjetno sodi javni prevoz še posebej, če je vezan na gorivo iz obnovljivih virov energije. Javni prevoz pa zaradi slabih povezav, časa in manjšega udobja v veliko primerih tudi ni idealna rešitev. Dodatno oviro predstavljajo odročne lokacije, pogosta stiska s časom in zdravstvene omejitve.

Zelo pomemben dejavnik, ki onemogoča pozitivne spremembe pa so naše navade in razvade, ki jih težko spreminjamo. Že hiter pregled navedenih dejstev nam pojasni zakaj pri prevozu najtežje dosežemo zmanjšanje rabe energije in posledično stroškov. Strošek za vso porabljeno energijo v gospodinjstvih je namreč na drugem mestu za hrano.


Člani mreže SINERGIJA