V vsako gospodinjstvo sijalka

Varčna sijalka v vsak dom, Energije si, bodi učinkovit

Električna energija je osnovna življenjska dobrina, ki jo pogosto jemljemo zelo samoumevno. Ko pritisnemo na stikalo pričakujemo, da bo luč začela svetiti in da bodo električne naprave začele delovati. Razen ob prejemu položnice pa se le redko sprašujemo, koliko je porabimo.

Da bi uporabnike spodbudili k učinkoviti rabi energije, je drugo leto kampanje »Energija si, bodi učinkovit« nastala akcija »Varčna sijalka v vsak dom«, v okviru katere je bilo jeseni 2007 in pozimi 2008 slovenskim gospodinjstvom razdeljenih več kot 700.000 varčnih sijalk.

V akciji so se pobudniku kampanje HSE pridružila slovenska elektrodistribucijska podjetja (Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Primorska), proizvajalec varčnih sijalk Osram in podjetje Zeos, ki skrbi za pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.


Prednosti sijalke v primerjavi z žarnicami

Varčne sijalke imajo daljšo življenjsko dobo in porabijo petkrat manj električne energije od običajnih žarnic. 

Tako na primer 100 W navadna žarnica proizvede prav toliko svetlobe kot 20 W varčna sijalka. Poleg tega pretvori navadna žarnica v svetlobo le okoli 10 odstotkov energije (ostalo pa v toploto), medtem ko varčna sijalka kar polovico energije porabi za proizvajanje svetlobe. Pri tem se moramo zavedati, da 100 W žarnica, ki vse leto gori 12 ur na dan, porabi toliko energije, kot se je sprosti pri zgorevanju 200 kg premoga, zaradi česar se v zrak sprosti 500 kg škodljivih plinov. Ob nakupu so varčne sijalke sicer dražje, kot navadne žarnice, vendar nam bodo ob pravilni uporabi svetile tudi 8 krat dlje. 
 
Če kupimo varčno sijalko z življenjsko dobo 8 let (kakršna je tudi podarjena sijalka), se nam bo ob povprečni uporabi strošek nakupa povrnil v pol leta, nadaljnjih 7,5 let pa z nakupom ne bomo imeli nobenega stroška. Tako bomo v primerjavi z uporabo navadne žarnice prihranili denar. Izberemo pa lahko tudi varčne sijalke, ki imajo življenjsko dobo 15 tisoč ur ali več, medtem ko navadne sijalke v povprečju svetijo le okoli 1000 ur.


Kako pravilno uporabljati varčne sijalke?

Varčne sijalke so občutljive na pogosto prižiganje in ugašanje, zato so primerne predvsem za prostore, kjer imamo luči prižgane tudi več ur na dan (dnevna soba, kuhinja, jedilnica). Najkrajši priporočljivi čas med prižiganjem in ugašanjem je vsaj 15 minut.


Kako prihraniti energijo, kot je proizvede hidroelektrarna Boštanj?

Z učinkovito rabo električne energije lahko začne prav vsak posameznik – najprej pri sebi doma, na primer z zamenjavo klasične žarnice s podarjeno varčno sijalko. Če bi podarjena varčna sijalka v vsakem gospodinjstvu gorela po štiri ure dnevno, bi na leto prihranili okoli 120 kilovatnih ur električne energije na gospodinjstvo oziroma kar 90.000 gigavatnih ur v vsej Sloveniji. Na ta način pa bi prihranili toliko energije, kot je proizvede hidroelektrarna Boštanj.


Odstranjevanje odsluženih sijalk

Varčne sijalke NE sodijo med gospodinjske odpadke!

Varčne sijalke (večinoma) vsebujejo nevarne snovi, ki med pravilno uporabo ne vplivajo na naše zdravje, škodljive pa so lahko ob razbitju ali poškodovanju sijalke. 

Prav zato varčne sijalke NE sodijo med gospodinjske odpadke v košu za smeti, ampak jih je treba obravnavati kot nevaren odpadek. Potrebno jih je odnesti na zbirališče nevarnih odpadkov, kjer bodo pravilno poskrbeli za njihovo skladiščenje in odvoz. Podjetje Zeos varčne sijalke zbira v posebnih zbiralnicah (lokacije zbiralnic Zeos) in jih nato ekološko reciklira.

Druga možnost je, da jih oddate pri prodajalcu ob nakupu nove sijalke. Ti so odslužene nepoškodovane sijalke dolžni sprejeti, saj jih k temu zavezuje direktiva EU o ravnanju z električnimi napravami. Na večini prodajnih mest z električnimi in elektronskimi napravami so nameščeni tudi rumeni reciklažni zaboji, v katere lahko odložite odslužene sijalke.

Kaj storiti, če se sijalka zlomi?

  • Če zlomite sijalko, se njenih ostankov nikar ne lotevajte s sesalnikom. Kapljice živega srebra se namreč lahko enakomerno prerazporedijo in uidejo v zrak. (Obstajajo tudi eko-sijalke, ki ne vsebujejo nevarnih in škodljivih snovi.)
  • Verjetnost, da se prižgana varčna sijalka razleti, je sicer majhna, če pa se to zgodi, čimprej zaprite vsa vrata, ki vodijo v prostor in odprite vsa okna. Nato prostor zapustite za vsaj pol ure.
  • Razbitine sijalke odstranite s kartonom ali trdim papirjem ter mesto, kjer so bili ostanki, obrišite z vlažno krpo.
  • Ostanke razbitin, kartona (papirja) ter krpe shranite v steklen ali kakšen drug kozarec in ga s pokrovom zaprite. Opremite ga s pripisom "Pozor, lahko vsebuje ostanke živega srebra" ter ga oddajte ne zbirališču nevarnih odpadkov.

Člani mreže SINERGIJA