Primeri dobre prakse

Ljubljana / Primer dobre prakse

Delitev stroškov za toploto spreminja navade in spodbuja k ukrepanju. 

Predstavljamo primere iz Trbovelj, Kranja, Maribora in Ljubljane.

Uvedba delitve stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode je mnoga gospodinjstva spodbudila k spreminjanju potratnih navad  in izvedbi ukrepov varčevanja z energijo, kot so namestitev radiatorskih ventilov, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, menjava oken, izolacija zunanjih sten ali strehe. To kažejo tudi primeri dobre prakse v večstanovanjskih in poslovnih stavbah, kjer so delitev stroškov uvedli že v preteklih letih.

Stanovalci iz predstavljenih stavb so povedali: Za prehod na delitev in obračun stroškov za toploto po porabi smo se odločili predvsem zaradi vedno večjih stroškov za ogrevanje in toplo vodo. Merilniki toplote nam omogočajo individualno varčevanje, zato stanovalci oken ne puščamo več na stežaj odprtih. Kmalu po vgradnji delilnikov ni bilo več stalno odprtih oken, tako da smo glavni del prihrankov dosegli že v prvi ogrevalni sezoni. Prihranek pri energiji je bil tolikšen, da smo pri Energetiki uspeli znižali priključno moč objekta. Še vedno imamo primerno bivalno udobje, porabimo pa manj energije.

Zanimiv primer dobre prakse je stolpnica na Cesti 1. maja 69 v Kranju. Lastniki 55 stanovanjskih enot so uvedli delitev in obračun stroškov za ogrevanje po porabi oktobra 2008 hkrati pa so na skoraj vse radiatorje vgradili termostatske ventile. Dodatno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ni bilo potrebno. Po vgradnji delilnikov so v 20 odstotkov stanovanj zamenjali okna z energetsko učinkovitimi. V zadnji ogrevalni sezoni je prihranek energije za ogrevanje glede na ogrevalno sezono 2007/2008 z upoštevanjem enakih temperaturnih razmer v obeh ogrevalnih sezonah znašal 35 odstotkov.


 

Člani mreže SINERGIJA