Prevoz

Prevoz / učinkovita raba energije / Eko-Mobil

Slovenska gospodinjstva za dnevne prevoze najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki pa je žal najmanj učinkovito prevozno sredstvo. Kljub temu ni opaziti statistično značilnega trenda zmanjšanja uporabe. Gospodinjstva za dnevne prevoze uporabljajo avtomobile v kar 73 odstotkih. Pomemben delež teh gospodinjstev sicer kaže pripravljenost za spremembo prevoznih navad, vendar se je ta delež glede na raziskavo REUS v zadnjem času zmanjšal. Z avtomobilom, ki ga ima 80 % gospodinjstev, v povprečju na leto naredimo slabih 24.000 km. Povprečni letni strošek nakupa goriv na gospodinjstvo za avtomobile znaša dobrih 2.200 EUR.

*Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2012
 

Člani mreže SINERGIJA