Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki / učinkovita raba energije

Biološki odpadki zavzemajo več kot 30 odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih bomo zbirali ločeno, bomo prispevali k zmanjšanju na deponije odloženega materiala in s tem manjšim emisijam toplogrednih plinov.
 

Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati >>>

Zavržena embalaža predstavlja tretjino vseh odpadkov, ki na deponijah povzroča emisije tudi drugih onesnaževal (dioksini). Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati. Tudi stekleničko za vodo večkrat napolnite.

S premišljenim nakupovanjem zmanjšujemo odpadke >>>

Z nakupom proizvodov, ki jih resnično potrebujemo, ki imajo daljšo življenjsko dobo in ki se lahko reciklirajo lahko dodatno prispevamo k varovanju okolja. Pri tem ne pozabimo na svojo nakupovalno vrečko ali torbo, da ne povečamo potrošnje plastičnih vrečk.

Rabljeno steklo, papir ... vrzite v ustrezne zabojnike >>>

Od ostalih smeti posebej zbirajte papir in karton, plastiko in pločevinke. Recikliranje ene aluminijaste pločevinke lahko prihrani 90 odstotkov energije za izdelavo nove!

  • Pri 1 kg reciklirane plastike je prihranek 1,5 kg CO2
  • pri 1 kg recikliranega stekla je prihranek 300 gramov CO2
  • pri recikliranju 1 kg papirja pa se izognemo emisiji 900 gramov CO2
Zmanjšajte odpadke >>>

Večina izdelkov, ki jih kupujemo, povzročajo emisije toplogrednih plinov na takšen ali drugačen način, npr. med izdelavo in dobavo. Če nesete malico v službo v posebni škatli za večkratno uporabo in ne v embalaži za enkratno uporabo, zmanjšujete potrebo po dodatni energiji za izdelavo nove embalaže.

  • Nakupovalno vrečko uporabite večkrat. S tem prihranite energijo in zmanjšujete odpadke. Odpadki ustvarjajo emisije CO2 in metana v ozračje, onesnažujejo zrak, vodo in zemljo.
  • Izberite izdelke, ki so v majhnih embalažah in kupujte izdelke,ki omogočajo ponovno polnjenje. Tako lahko zmanjšate količino smeti in uporabo energije!
  • Kupujte pametno: 1,5-litrska steklenica zahteva manj energije in proizvede manj odpadkov kot tri steklenice po 0,5 litrov.
  • Reciklirajte organske odpadke. Deponije odpadkov znašajo približno 3 odstotke EU emisij toplogrednih plinov z metanom, izpuščenim zaradi razpadanja biološko razgradljivih odpadkov. Z recikliranjem organskih odpadkov ali s kompostiranjem, če imate vrt, lahko pomagate pri odpravi tega problema! Samo pazite, da kompostirate pravilno, da je pri razkroju dovolj kisika, sicer bo kompost povzročal emisije metana in širile se bodo neprijetne vonjave.
Starih računanikov ne odlagajte v navadne kontejnerje >>>

Vsebujejo namreč težke kovie in svinec, zato jih odlagajte le na zbirališčih, ki imajo predvideno recikliranje elektronskega odpadnega materiala.

 

Člani mreže SINERGIJA