Kako trošimo električno energijo?

PorabiManj, energetski kalkulator, učinkovita raba energije

Glede na raziskavo REUS 2012 se je poraba električne energije najbolj povečala za ogrevanje.

Način obračunavanja električne energije ne vpliva na njeno porabo. 

  • V enodružinskih stavbah poraba na gospodinjstvo znaša dobrih 4500 kWh, v večstanovanjskih pa 3.230 kWh. 
  • Na porabo električne energije vplivata število družinskih članov ter velikost stanovanja. 
  • Glede na raziskavo REUS 2012 se je poraba električne energije najbolj povečala za ogrevanje, ki je postal najpomembnejši segment porabe električne energije v gospodinjstvih.

Največ k porabi povprečnega gospodinjstva v enodružinski stavbi prispevata ogrevanje (17%) in ostala raba električne energije (17 %), sledi hlajenje živil (13%). V večstanovanjski stavbi se največ električne energije porabi za pripravo tople vode (19 %), sledi ogrevanje (17%) in potem hlajenje živil (13 %) ter televizije in računalniki (13 %). Višja poraba električne energije v gospodinjstvih v enodružinski stavbi glede na gospodinjstva v večstanovanjski stavbi je posledica višje porabe za hlajenje živil, ogrevanje ter ostalo rabo. Edina postavka, kjer je v večstanovanjskih stavbah poraba višja, je priprava tople vode, zaradi pogostejše rabe električnih grelnikov. 

Glede na preteklo merjenje je zaznati značilno povečanje deleža gospodinjstev, ki elektriko plačujejo po dejanski porabi vsak mesec (2015: 55%; 2012: 31%)

Primerjava ocenjene strukture povprečne porabe električne energije med stanovanjem v enodružinski stavbi in stanovanjem v večstanovanjski stavbi na podlagi rezultatov raziskave REUS 2012

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

Porabi manj - energetski kalkulator, učinkovita raba energije
PORABImanj

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, 
električnih napravah in osebnem prevozu.

 

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije
 

Nasveti / Učinkovita raba energije
Nasveti
Varčna raba energije

Nasveti / Učinkovita raba energije

Eko-Mobil, okolju prijazna vozila
Eko-mobil
Okolju prijazen

Eko-Mobil, okolju prijazna vozila

Člani mreže SINERGIJA