Protihrupne ograje ob avtocesti so lahko hkrati tudi elektrarne!

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije
Zvočne ograje, ki lahko proizvajajo električno energijo

Protihrupna ograja v dolžini 1 km = elektrika za 50 gospodinjstev.

Nizozemski inženirji iz Eindhovenske tehniške univerze razvijajo protihrupne panele, ki so hkrati tudi fotovoltaični sprejemniki. Ograja, ki bo ob enem varovala okolico pred hrupom avtoceste, ob tem tudi sprejemala sončno svetlobo. V sprejemnikih se svetloba usmerja na robove barvnih panelov kjer se nahajajo navadne sončne celice, ki pretvarjajo svetlobo v električno energijo.

Porabi manj - energetski kalkulator, učinkovita raba energije

Michael Debije iz oddelka za kemično energijo in kemijo pravi, da so plošče poceni, trajne, poljubne barve in sposobne pridobivanja električne energije tudi ob oblačnem vremenu. Ravno slednje je njihova velika prednosti in imajo velik potencial za uporabo.

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

Univerzitetna raziskovalna skupina bo izvajala teste skozi celo leto na dveh panelih zvočnih ograj širine 5 m in višine 4,5 m. V plošče je vgrajena LSC (Lumniscent Solar Concetrator) tehnologija, ki preko prozorne plasti absorbira sončno svetlobo in jo emitira na sprejemnike sončne energije v notranjosti panela

S testom bodo poskušali določili koliko energije je mogoče dobiti iz LSC plošč v različnih razmerah. Raziskovalna skupina ocenjuje, da bi vsak tekoči kilometer protihrupno-fotovoltaične ograje lahko proizvedel zadostno količino električne energije za pokritje potreb kar 50 gospodinjstev. (Vir: SMEITS)


Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije / REUS 2015

Večina za odhod na delo ali po opravkih ne uporablja javnega potniškega prometa zato, ker v njihovem kraju ni na voljo avtobusa oz. ni primernih povezav (27 %).

Porabi manj - energetski kalkulator, učinkovita raba energije Kolesarska-solarna steza v Koreji
Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

Prvi vlak v Evropi, ki uporablja solarno energijo

PORABImanj, energetski kalkulator, varčna raba energije USA solarna cesta vs. EU solarna cesta

 

Porabi manj - energetski kalkulator, učinkovita raba energije
PORABImanj
Energetski svetovalec

Porabi manj, moj energetski svetovalec, učinkovita raba energije

 

Nasveti / Učinkovita raba energije
Nasveti
Varčna raba energije

Nasveti / Učinkovita raba energije

 

Eko-Mobil, okolju prijazna vozila
Eko-mobil
Okolju prijazen

Eko-Mobil, okolju prijazna vozila

 

Člani mreže SINERGIJA