Individualni modul

REUS 2015 - Individualni modul

Individualni modul je namenjen naročnikom, ki želijo pridobiti specifične podatke o rabi energije pri končnih porabnikih. Ti podatki lahko predstavljajo dragocene smernice pri oblikovanju in izvajanju poslovnih, osveščevalnih ali okoljskih pobud. Podatke prejme izključno samo naročnik razen v primeru, da jih nameni za javno uporabo.

Individualni modul je povsem neodvisen od raziskave REUS. S tem ohranjamo neodvisnost raziskave REUS od političnih in poslovnih interesov.

Kako sodelovati

Vprašanja za Individualni modul lahko naročite pri agenciji Informa Echo. Naročila se sprejemajo do sredine februarja za tekoče leto. V priloženih dokumentih je okvirna ponudba za rezultate raziskave REUS ali za posamezno od štirih vsebinskih področij. Člani mreže Sinergija imajo pri naročilu 10% popust.

Rezultati na vpogled

V priloženih dokumentih si oglejte predstavitve rezultatov, ki so jih naročniki namenili za javno uporabo.


*vključeni rezultati, ki jih pristopniki želijo predstaviti javnosti


Člani mreže SINERGIJA