Kako sodelovati

Vprašanja za Individualni modul lahko naročite pri agenciji Informa Echo. Naročila se sprejemajo do sredine februarja za tekoče leto. V priloženih dokumentih je okvirna ponudba za rezultate raziskave REUS ali za posamezno od štirih vsebinskih področij. Člani mreže Sinergija imajo pri naročilu 10% popust.


Kontaktni podatki:

 

Rajko Dolinšek

Informa Echo
Na Korošci 15
Ljubljana
Slovenija

tel: 01 / 583 93 23
e-mail: rajko.dolinsek@informa-echo.si

Člani mreže SINERGIJA