Kako do rezultatov raziskave REUS

Rezultate raziskave REUS za tekoče leto ali za pretekla leta lahko naročite pri agenciji Informa Echo. Individualni modul omogoča naročnikom, da vključijo svoja vprašanja. Rezultate vprašanj vključenih v individualni modul prejme samo naročnik, ki je vprašanja vključil. 

Ponudba / REUS 2013

Naročniki prejmejo ob standardnem poročilu tudi 12 RESNIC o rabi energije – strokovno interpretacijo raziskave REUS, ki jo pripravi Inštitut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost. V priloženih dokumentih je okvirna ponudba za rezultate raziskave REUS ali za posamezno od štirih vsebinskih področij.

Člani mreže Sinergija imajo pri naročilu 10% popust.


Kontaktni podatki:

Rajko Dolinšek

Informa Echo
Na Korošci 15
Ljubljana
Slovenija

tel: 01 / 583 93 23
e-mail: rajko.dolinsek@informa-echo.si

Člani mreže SINERGIJA