Tehnologija, ki iz vode in ogljikovega dioksida proizvaja – alternativna goriva

Nemci so sestavili napravo, ki iz vode in ogljikovega dioksida proizvaja – alternativna goriva!

Podjetje Sunfire GmbH iz Dresdna pričakuje, da bo ta tehnologija v prihodnosti zelo vplivala na trg z gorivom za avtomobilsko, letalsko in kemično industrijo.

Nemško podjetje je izdelalo demonstracijsko napravo, ki s pomočjo električne energije iz obnovljivih virov energije pretvori vodo in ogljikov dioksid v alternativna goriva (bencin, dizel, kerozin). Z uporabo tega t.i. Power-to-Liquids procesa se bodo zmanjšale emisije CO2 in zmanjšala odvisnost od nafte.

Ideja temelji na Fischer-Tropschovi sintezi, ki sta jo razvila nemška kemika Franz Fischer in Hans Tropsch leta 1925. Proces poteka v seriji različnih reaktorjev na temperaturi od 150°C do 300°C. F-T tehnologija bo vedno dražja kot konvencionalno pridobivanje tekočega ogljikovodikovega goriva iz nafte in premoga. Dobra stran te tehnologije je v tem, da reakcija lahko poteka tam, kjer želimo uporabiti gorivo. To pomeni, da ne potrebujemo dragega transporta in infrastrukture.

Tehnologija, ki iz vode in ogljikovega dioksida proizvaja – alternativna goriva

V Sunfire GmbH verjamejo, da bodo omenjeno tehnologijo lahko ponudili do 2016 leta.