Hiter prodor obnovljivih virov energije

Večina denarja gre še vedno za fosilne vire, a deleža za obnovljive vire in povečanje energetske učinkovitosti se povečujeta.

Mednarodna agencija za energijo IEA je pred kratkim objavila poročilo o svetovnih naložbah v energetski sektor v letu 2015. Iz njega izhaja, da je bilo v letu 2015 za te namene na globalni ravni porabljeno 1830 milijard dolarjev, kar je bilo sicer za 8 odstotkov manj kot leto prej. Poglavitni razlog za upad investicij naj bi bilo zmanjšanje vlaganj v naftno in plinsko industrijo ter v nove proizvodne zmogljivosti, delno pa tudi zaradi nižjih stroškov v energetskem sektorju. Večino naložb je bilo sicer še vedno namenjeno fosilnim gorivom, a se je delež v skupnem znesku z 61 odstotkov v letu 2014 lani zmanjšal na 55 odstotkov.

Na drugi strani so se povečale investicije v obnovljive vire (z 16 na 17-odstotni delež), energetsko učinkovitost (z 10 na 12-odstotni delež) in v omrežja (z 12 na 14 – odstotni delež). Med državami, ki največ vlagajo v energetski sektor, je tudi lani z 315 milijardami dolarjev na prvem mestu Kitajska, naložbe v ZDA pa so dosegle 280 milijard dolarjev, kar je precej manj kot leto prej, pri čemer naj bi k zmanjšanju naložb največ vplivalo zmanjšanje projektov povezanih z izkoriščanjem nafte in plina. Tudi sicer naložbe v omenjeni sektor, čeprav ta ostaja med vodilnimi naložbenimi energetskimi področji, upadajo. Tako je bilo lani v naftno-plinski sektor vloženih 583 milijard dolarjev, kar je za četrtino manj kot leto prej. Podoben trend naj bi se po ocenah Mednarodne agencije za energijo nadaljeval tudi letos, pri čemer pa je treba upoštevati tudi precejšnje zniževanje stroškov na tem področju.

Hiter prodor obnovljivih virov energije

V sektorju proizvodnje električne energije je bilo v letu 2015 skupno za 420 milijard dolarjev naložb, od tega pa je bil levji delež oziroma kar 70 odstotkov ali 288 milijard dolarjev porabljenih za obnovljive vire. Še naprej je bilo zaznati upadanje naložb v plinski sektor, pri čemer naj bi se tovrstne naložbe lani zmanjšale kar za 40 odstotkov in dosegle »zgolj« 31 milijard dolarjev. Na drugi strani pa je bilo presenetljivo, in sicer predvsem po zaslugi Kitajske, lani še vedno zaznati povečevanje naložb v premogovno industrijo, in sicer so se te  povečale za skoraj četrtino na 78 milijard dolarjev. V Agenciji ob tem izpostavljajo, da je večina naložb v proizvodnjo električne energije potekala pod reguliranimi poslovnimi modeli in je bilo v letu 2015 le 5 odstotkov takšnih, ki so temeljile na konkretnih tržnih modelih.

Drugače pa je bilo lani za obnovljive vire energije, pri čemer so vštete tudi naložbe v biogoriva in kogeneracije na sončno energijo, porabljenih 313 milijard dolarjev. Na vodilnem mestu pri tovrstnih naložbah je Kitajska (90 milijard dolarjev), pri čemer so naložbe v vetrno energijo na Kitajskem lani prvič presegle vsoto namenjeno izrabi hidroenergije. Evropska unija je v OVE investirala 55 milijard in ZDA 40 milijard dolarjev., med državami, ki veliko vlagajo v alternativne vire energije pa so še Japonska, Brazilija in Indija.

V Agenciji ob tem poudarjajo, da so naložbe, čeprav so vlaganja v OVE v letih 2011 do 2015 bila glede na celotna vlaganja v energetski sektor relativno majhna, v tem času vendarle omogočile 40-odstotni dvig proizvodnih zmogljivosti in za 30 odstotkov več proizvedene energije iz OVE, predvsem tudi zaradi boljših in cenejših tehnologij izrabe vetra in sonca.

Na globalni ravni se drugače veliko vlaga tudi v elektroenergetska omrežja, naložbe vanje pa so lani narastle že na 260 milijard dolarjev in bile v primerjavi z letom prej višje kar za 14 odstotkov. 55 odstotkov omenjene vsote je bilo namenjeno dograditvam prenosnih in distribucijskih omrežij, 35 odstotkov posodobitvam dotrajanih naprav in 10 odstotkov za vključitev obnovljivih virov v omrežja. Povečujejo pa se tudi naložbe v hranilnike energije, pri čemer so vlaganja v to področje za desetkrat presegla tista iz leta 2010 in so znašala dobro milijardo dolarjev. Vir: Naš stik


Dober nasvet

Varčne sijalke uporabljajmo tam, kjer svetlobo potrebujemo dlje časa

V primerjavi s sijalkami so navadne žarnice pravi požeruhi energije. Vendar pa so nekateri modeli tudi občutljivi na prepogosto kratkotrajno vklapljanje. Zaradi tega je priporočljivo, da navadne žarnice uporabljate v prostorih v katerih se zadržujemo manj časa in ne tako pogosto – wc, ali pa klet, varčne sijalke pa tam, kjer svetlobo potrebujemo dlje časa. Še bolje je uporabljati LED ali OLED svetila, ki so sicer najdražja, vendar porabijo najmanj energije, so pa tudi manj škodljiva za zdravje, če jih razbijemo in z daljšo življenjsko dobo od žarnic ali sijalk.


Ali ste vedeli?

  • Sijalke porabijo 5 x manj energije kot navadne žarnice, trajajo pa 8 x dlje (življenjska doba je 6 do 8 let).
  • Svetlejši zidovi in pohištvo odsevajo več svetlobe kot temnejši. Nad črno mizo ima 100 W žarnica enak efekt kot 60 W žarnica nad belo mizo.

Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije / REUS 2015

Dober 1 % sodelujočih (primerljivo z letom 2012) pravi, da obstaja verjetnost, da bodo v naslednjih 12 mesecih začeli sami proizvajati električno energijo.