Kup dobrih novic

Boljša poplavna varnost zaradi novih hidroelektrarn

Vpliv HE na reko Savo in Krko ob zadnjih poplavah.

Kup dobrih novic

Z izgradnjo HE na spodnji Savi, se je poplavna varnost od Radeč do Krškega bistveno izboljšala. Kar nekaj težav pa reka Sava še vedno povzroča ob sotočju z reko Krko, ki ji zaradi močnejšega pretoka omejuje izliv v njeno strugo. Ob graditvi HE Brežice so tako v HESS veliko pozornost namenili prav projektnim rešitvam, ki bi omejile poplave večjih razsežnosti na področju Krške vasi in Velikih Malenc. Več: Naš stik

EU sprejela direktivo za čistejšo evropsko mobilnost

Države članice EU dobile fleksibilen zakonodajni okvir za razvijanje infrastrukture za alternativna goriva.

EU je včeraj sprejela novo direktivo, po kateri bodo morale države članice zagotavljati minimalno infrastrukturo za alternativna goriva ter skupne evropske standarde za zasnovo in uporabo polnilnih postaj, vključno z enotnim priključkom za polnjenje električnih vozil. Države članice morajo direktivo v svoje zakonodaje prenesti in jo tudi predstaviti do konca leta 2016. Več: Naš stik

Emisije toplogrednih plinov v letu 2012 manjše

Največ toplogrednih plinov je tudi v letu 2012 izpustila energetika.

Kup dobrih novic

Po končnih podatkih Agencije RS za okolje so emisije toplogrednih plinov v Sloveniji v letu 2012 znašale 18.911 Gg CO2 ekvivalent, kar je 6,4 odstotka pod emisijami v izhodiščnem letu (1986) in za 2,8 odstotka pod emisijami v letu 2011. Več: Naš stik