Pariški globalen podnebni sporazum / Pozitivna energija

Sprejet Pariški sporazum je uravnotežen med prizadevanji in pričakovanji EU in držav članic.

Pariz ni konec poti, Pariz je začetek nove, dolge in zahtevne poti, ki bo okrepila globalne aktivnosti v spopadu s podnebnimi spremembami v kontekstu trajnostnega razvoja. Vrata pariške konference so se zaprla, odprla so se nova, velika vrata na poti v brezogljično družbo in trajnosten razvoj.

Nov globalen podnebni sporazum predstavlja ambiciozen podnebni načrt. Je univerzalen, dolgoročen, pravno zavezujoč dokument, uravnotežen in pošten dokument, saj vključuje vse pogodbenice sveta, vsebuje dogoročen cilj za ohranitev porasta globalne temperature močno pod 2 stopinji C z ustrezno referenco dodatnih naporov za cilj 1,5 stopinje C, določa 5-letne dinamične cikle za pripravo in nadgrajevanje ciljev in zavez pogodbenic, zahteva 5-letne globalne preglede izpolnjevanja zavez, vsebuje kredibilno določilo pomoči državam v razvoju za uresničevanje aktivnosti dolgoročne podnebne politike, tako z mobilizacijo podnebnih financ (kratkoročno s 100 milijardami USD do leta 2020 letno in potem propocionalno več na osnovi nove analize do leta 2025) kot tudi z ustreznim prenosom tehnologij in administrativnega znanja v države v razvoju, da navedemo le nekaj temeljnih elementov.

Pariški sporazum ne posega samo na področje podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, temveč v svojem kompleksnem sporočilu in zavezi povzema tudi temeljna razvojna in ustavna načela vključno s človekovimi pravicami.

Nov-globalni-sporazum-je-sprejet

Nov-globalni-sporazum-je-sprejet

In kaj nov podnebni sporazum pomeni za Slovenijo? Sporazum usmerja svet v smeri trajnostnega razvoja, potrebnega za ozdravitev našega planeta. Kot tak pomeni spodbudo za zagon investicijskih in razvojnih odločitev na sodobnih temeljih. Podnebne spremembe so globalne in žal ne prizanašajo nobeni državi ali regiji, kakor jih tudi nobena država ne more razrešiti sama zase ali za svoje sosede. Širše in globalne rešitve so možne samo v skupnem nastopu in globalnih prizadevanjih. Tudi za Slovenijo bo nov sporazum spodbudil nove, zelene investicije, nova delovna mesta, bolj zdravo in prijazno okolje, učinkovito rabe obnovljive energije in drugih naravnih virov.

Organizator pariške podnebne koncerecne (COP21) je bila Francija, ki je konferenco odlično pripravila. Konferenci je predsedoval zunanji minister Francije, g. Laurent Fabius, ki je še posebej zaslužen za uspeh konference. Zasluga gre tudi odličnemu delu sekretariata podnebne konvencije, prav tako pa tudi vsem delegacijam 196 pogodbenic podnebne konvencije. (Vir: MOP)


Kaj navaja nemški radio Deutsche Welle …

Energetska (r)evolucija

Električna energija naj bi zamenjala nafto

Možen svet brez nafte

Nekateri mislijo, da so spremembe še vedno mogoče in da še nismo prečkali meja, preko katerih ni možen povratek.

Kaj pa Agencija RS za okolje …

Pariški podnebni konferenci ob rob

Pariški podnebni konferenci ob rob

Pariški podnebni konferenci ob rob

Podnebne projekcije kažejo, da se bo v prihodnosti območje Slovenije še naprej ogrevalo.