Strokovnjaki iz Beograda razvijajo solarno-električni avto

Strokovnjaki iz Beograda razvijajo solarno-električni avto