Učinkovita raba energije nam lahko prikliče tudi nasmeh na obraz ☺

Uglašenost je ključna

Ne glede na to kaj počnemo, pa naj bo to glasba ali gradbena dela, imajo timsko delo, povezovanje in uglašenost velik vpliv na učinkovitost. Če je vse to prisotno, lahko celo gradbinci  ustvarijo (moderno) glasbo. Ob pomanjkanju tega  pa tudi glasbeniki ustvarijo le (navadno) polomijo.


Kaj je glavni motiv za učinkovito ravnanje z energijo v gospodinjstvih?

V primerjavi s preteklim merjenjem je zaznati pozitiven trend pri razmišljanju o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih. Podobno kot v letu 2012 jih 83 % kdaj razmišlja o učinkoviti rabi energije, značilno pa se je zmanjšal delež tistih, ki o takšni rabi ne razmišljajo (2015: 13 %; 2012: 20 %). Glavni motiv še vedno predstavljata prihranek denarja in skrb za okolje v enaki meri (66 %). (Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2015)

 

Timsko delo in učinkovitost kot se šika!