Samo človek porabi več kot potrebuje

Pozitiven način razmišljanja in optimizem, vse bolj postajata moja življenjska usmeritev. Za to pa je potrebno najti realen temelj, ki je zame postopno odkrivanje in aktiviranje svojih notranjih potencialov.

Pogovor z Rajkom Dolinškom, direktorjem agencije Informa Echo, ki je specializirana agencija za spodbujanje učinkovite rabe energije.

  • Na katerem področje ste dejavni in s katerimi izzivi se najpogosteje srečujete?

R.D.  Skupaj z Olivero Baćović Dolinšek in Brankom Baćovićem smo leta 1989 ustanovili agencijo Informa Echo, katere poslanstvo je spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Na pobudo HSE smo razvili trajno kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, preko katere je bilo v zadnjih 6 letih izvedenih 28 akcij spodbujanja učinkovitega ravnanja z energijo. Poleg omenjene kampanje smo razvili Mrežo poslovno-družbene koristnosti SINERGIJA in Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije REUS, ki letos poteka četrtič. Aktualna novost pa je spletna aplikacija PORABI MANJ – Moj energetski svetovalec, ki bo do konca leta vzpostavljena v celoti na portalu Pozitivna energija.

Učinkovito rabo energije doživljam kot poslovni in tudi kot osebni izziv. Kot komunikator vidim poslovni izziv v tem, da je potreba po energiji poleg hrane, obleke in bivališča osnovna potreba vsakega človeka. Zaradi omejenih virov fosilnih energentov in obremenjevanja okolja so spremembe v energetiki neizbežne. Na dinamiko sprememb vplivajo konkurenčnost ponudnikov energije in nove tehnologije. Porabniki želijo cenejšo energijo, pri tem pa so vse bolj okoljsko osveščeni. Vse več podjetij v učinkoviti rabi energije prepoznava poslovno priložnost. Vsaka pobuda pa potrebuje ustrezno komunikacijsko podporo, da bi bila uspešna.

Osebni izziv pa vidim v tem, da me je razvijanje svojih potencialov, ki jih povezujem z vitalno energijo, popeljalo na zanimivo življenjsko pot. Iskanje odgovorov me je privedlo do različnih izzivov, ki sem jih prepoznal v jogi, meditaciji, športu, tesni povezanosti z naravo in nenazadnje v poslu, ki ga z veseljem opravljam.

  • Kakšni so vaši pogledi na energijo?

R.D.  Energija, ki nam omogoča današnji način življenja, bivalno ugodje, mobilnost, prednosti različnih tehnologij in s tem številne možnosti, zame ni edina oblika energije. Znanstvena dognanja iz raznih področij mi potrjujejo, da je vse, vključno z nami, v osnovi oblika energije, ki je v stalnem gibanju. Na podlagi dolgoletnih izkušenj dela na sebi se dobro zavedam pomembnosti ohranjanja svoje vitalne energije, ki odločilno vpliva na moje počutje, zdravje, storilnost in osebnostni razvoj.

Vedno skušam vzpostaviti analogijo med učinkovitim ravnanjem z energijo in načinom življenja ter doživljanjem samega sebe in bližnjih. Pozitiven način razmišljanja in optimizem, vse bolj postajata moja življenjska usmeritev. Za to pa je potrebno najti realen temelj, ki je zame postopno odkrivanje in aktiviranje svojih notranjih potencialov. Moj izziv je razvijati v sebi pozitivno energijo in jo usmerjati v odnose z bližnjimi in v vse, kar počnem.

  • Ali ste učinkoviti pri ravnanju z energijo?

R.D.  Prizadevam si po svojih najboljših močeh, da pri delu in v privatnem življenju porabim le toliko energije kot je potrebno. Iz tega pa ne želim narediti religije. Dober primer je hrana. Nič ni boljšega kot okusna hrana, ko si lačen. Preobilen obrok pa povzroči neprijetne občutke. Res pa je včasih težko najti pravo mero. Zanimivo je, da le človek porabi več, kot potrebuje.

  • Kaj so vas naučile osebne izkušnje?

R.D.  Glavni motiv za učinkovito ravnanje z energijo je za večino prihranek denarja. Rezultati raziskave REUS kažejo, da je varčevanje z energijo pri večini pogojeno s stroški. Tudi sam z veseljem prihranim, vendar to ni moj edini motiv. Osebno si prizadevam, da zmernost postane moj način življenja, kar pa ne pomeni odrekanja.

Če je prihranek denarja edini motiv, bi se v primeru, če bi bila energija brezplačna, poraba izjemno povečala. To potrjujejo podatki raziskave iz ljubljanske regije, kjer je največji odstotek ravnodušnih do rabe energije, obenem pa so v tej regiji najvišji osebni dohodki.

Kot komunikator se zavedam, da je ponavadi potrebna velika mera prizadevanja, če želimo spremeniti slabe navade. Pri učinkovitejšem ravnanju z energijo gre v veliki meri prav za to, da spreminjamo potratne navade, pri tem pa še vedno ohranjamo svoje udobje.

  • Kako ohranjate svojo vitalnost (vitalno energijo)?

R.D.  Rad imam svoje delo in družino. Svoje baterije polnim tudi pri jadranju na deski, negovanju vrta in predvsem z delom na sebi. Prizadevam si za pozitivno mišljenje in negovanje pozitivnih čustev saj je od tega odvisno vse drugo. To zahteva nenehno prizadevanje in veliko discipline, se pa dobro obrestuje v počutju in na vseh področjih, kjer sem dejaven. Če na kratko povzamem, starejši kot sem, lepše mi je. Seveda leta prinesejo svoje omejitve, ki pa jih odtehta večja stopnja usklajenosti.

  • Kakšno je vaše sporočilo bralcem?

R.D.  Želim, da odkrijete in aktivirate svoj notranji potencial, ki ga omogoča življenjska energija in naj vas v čim večji meri izpolnjuje. Potem bo učinkovito ravnanje z energijo v vaših domovih in na delovnih mestih nekaj samoumevnega. Prihranek pri stroških za energijo pa bo ob notranjem zadovoljstvu še dodatna korist.

Rubrika »Osebna energija« omogoča izmenjavo zanimivih pogledov na energijo in osebnih izkušenj. Razumevanje in odnos do energije bo v prihodnje vse bolj vplival na življenjske okoliščine, obenem pa bo oblikoval odnos posameznikov do življenja. V rubriki »Osebna energija« želimo povezovati oba vidika v razumevanje celovitosti življenja.