logo_geoplin

Dogodek / Event

Dogodek_Geoplin

Geoplin

Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina 

IE je pripravila Komunikacijsko strategijo, ki je vključevala predvsem: izdelavo spletnih strani, letna poročila (od 2002 do 2004), načrtovanje in izvedbo poslovnih dogodkov Srečanje s kupci skupine Geoplin (od 2003 do 2006) ter “30 let zemeljskega plina v Sloveniji”, 2008.


Company for transport and distribution of natural gas 

Informa Echo prepared the communication strategy, which included: the web page design, annual reports’ design (from 2002 until 2004), the planning and execution of business events »Meeting the buyers« of the Geoplin Group (from 2003 until 2006) and event »30 years of natural gas in Slovenia« (2008).