Zgodovina

Podjetje Informa Echo je ustanovljeno kot agencija za integrirano komuniciranje leta 1989.

Od leta 2000 se profilira na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE, OVE).  

Mejniki

 • 1988 / Bodoči ustanoviteji agencije Informa Echo sodelujejo pri ustanavljanju PR društva Slovenije.
 • 1989 / Ustanovitev (LG – kulturno poslovnega centra – bodoča agencija Informa Echo).
 • 1990 / Začetek delovanja na področju odnosa z javnostmi (grafično oblikovanje, snovanje oglaševalskih akcij, organizacija sejemskih nastopov …).
 • 2002 / Preimenovanje v Informa Echo.
 • 2006 / Začetek kontinuirane kampanje ozaveščanja o varčni rabi energije – Energija si, bodi učinkovit.
 • 2007 / Izvedena akcija – Sijalka v vsak dom.
 • 2007 / Vzpostavitev Facebook skupnosti Energija si, bodi učinkovit (sedaj: Porabi manj, bodi učinkovit) namenjeni spodbujanju URE in OVE, ki povezuje preko 12.000 članov.
 • 2008 / Izdelan CO2 kalkulator.
 • 2009 / Agencija se profilira na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE, OVE).
 • 2009 / Zahvala Sončna Osebnost.
 • 2009 / Prva slovenska nagrada za družbeno odgovornost – Horus.
 • 2009 / Začetek kontinuirane Raziskave Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS v gospodinjstvih, javnem in storitvenem sektorju in – 12 resnic o rabi energije – strokovne interpretacije raziskave REUS, v sodelovanju s:
  – Gradbeni Inštitut – ZMRK,
  – Statistični urad RS – SURS,
  – Centar za energetsko učinkovitost Inštitut Jožef Štefan – CEU IJS,
  –  Podjetje za tržne raziskave – Valicon / od leta 2015 – Mediana / od leta 2019 – Ipsos.
 • 2010 / Informa Echo ustanavlja mrežo poslovno-družbene koristnosti – Sinergija, ki je namenjena spodbujanju URE in OVE, ter povezuje preko 30 podjetij, ki sodelujejo kot investitorji komunikacijskih akcij.
 • 2011 / Nadaljevanje kampanja – Energija si, bodi učinkovit, v kateri razen HSE sodelujejo tudi drugi člani mreže Sinergija.
 • 2011 / Izdelana kampanja – Plačam kolikor porabim za uvajanje delitve stroškov za ogrevanje po dejanski porabi (Investitor Ministrstvo za gospodarstvo RS),
 • 2011 / Začetek akcije – Modra energija za toplotne črpalke, v sodelovanju s HSE.
 • 2012 / Spletna stran – Energija si, namenjena spodbujanju prihrankov, učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo, se nadgrajuje v portal – Pozitivna energija.*
 • 2013 / V sodelovanju z družbo Petrol, v okviru portala Pozitivna energija, končan spletni energetski svetovalec* – PORABImanj.si.
 • 2013 / Prva slovenska nagrada za najboljši promocijski projekt URE, OVE,
 • 2013 / Prva evropska nagrada za družbeno odgovornost – European CSR Award.
 • 2014 / V sodelovanju z HSE, v okviru portala Pozitivna energija, končana spletna aplikacija za lažjo izbiro energetski učinkovitih, okolju pijaznih vozili – Eko-Mobil.net.
 • 2017 / Načrtovan vstop na tuja tržišča.

* Po metodologiji, ki nam jo je pripravil CEU IJS, so izračunali, da je aplikacija, ki jo doslej uporablja preko 40.000 različnih uporabnikov, doslej omogočila 8.628 MWh prihranka energije.

Logo PorabimanjAPP - energetski-svetovalec / Pozitivna energija

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.