logo_aure
Logo_EkoManija / Oblikovanje: Informa Echo

Eko sklad

Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad

Agencija IE in založniška hiša MEDIADE sta zasnovali promocijsko brošuro zelenih kreditov Ekosklada: “Ekomanija – Imam moč, da spreminjam svet”.

PROJEKT VKLJUČUJE: pridobivanje sponzorjev, izdelavo CGP Ekomanija (logo), kreativno, oblikovno in vsebinsko zasnovo brošure (integracija posameznih oblikovalskih rešitev in teksta v skupno celoto) ter promocijo skupnega izdelka.

ZANIMIVOST: Vsako stran brošure je oblikoval drug oblikovalec.

Slovenian Environmental, Public Fund 

Informa Echo agency and Mediade publishing house have conceptualized the promotion brochure for green loans of Eco fund: »Ecomania – I have the power to change the world«. 

PROJECT INCLUDED: recruiting the sponsors, design of the corporate identity of »Ekomanija« (logotype), a creative and content concept of the brochure (integration of individual design solutions and texts) and the promotion of the final product.

INTERESTING FACT: Every page of the brochure was designed by a different designer.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.