Prehod na nov način delitve stroškov za toploto

V večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (enotami) se je doslej delitev in obračun stroškov za toploto izvajala po dogovorjenih ključih, najbolj pogosto po ključu neto površine posameznih enot.

V skladu s 94. členom energetskega zakona so lastniki enot zavezani, da vgradijo delilnike stroškov toplote ter delijo in obračunavajo stroške za toploto po porabi v skladu s pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli. Obveznosti lastnikov enot so podane v rubriki Zakonska obveznost.

Obračun stroškov za toploto v osnovi poteka enako kot prej. Pred uvedbo delitve stroškov je bil razdelilnik stroškov ves čas enak, saj so se stroški za toploto na posamezne enote razdelili po ključu površine posameznih enot. Po uvedbi delitve stroškov po porabi pa je razdelilnik stroškov spremenljiv, saj se ga določa v pretežni meri na podlagi porabe toplote posameznih enot, ki se ugotavlja z delilniki.

Pri uvedbi delitve stroškov v skladu s pravilniku o delitvi stroškov je za lastnike enot najbolj pomemben prvi del tega projekta, ko se je potrebno odločiti za ustrezne delilnike ter izbrati dobavitelja delilnikov in izvajalca delitve stroškov. V skladu s 4. členom pravilnika o delitvi stroškov se morajo lastniki odločiti o vrsti in tipu delilnikov ter o parametrih za delitev in obračun stroškov za toploto.

Ta odločitev je podlaga za sklepanje pogodb za dobavo in montažo delilnikov ter izvajanje delitve stroškov. Sprejem sklepov oziroma sporazuma je predpogoj za katerokoli aktivnost v zvezi z nabavo in vgradnjo delilnikov ter delitvijo in obračunom stroškov za toploto.

Pri uvedbi delitve in obračuna stroškov po porabi je pomembna vloga upravnika stavbe, ki lastnike stavbe obvesti o novem načinu delitve in obračune stroškov, zbere ponudbe, pripravi predlog sklepov in izvede naročila.

Uspešnost uvedbe delitve in obračuna stroškov je v veliki meri odvisna od izbire dobavitelja delilnikov in izvajalca delitve stroškov. Priporočljivo je, da delilnike dobavi in montira ter izvaja delitev stroškov isto podjetje in tem jamči za korektno pripravo razdelilnika stroškov, ki je podlaga za obračun stroškov. Izbrano podjetje mora imeti reference ter dobro organizirano in razvejano službo za vgradnjo delilnikov, odčitavanje, servisiranje ter delitev stroškov.

Za nabavo in vgradnjo delilnikov se lahko uporabijo sredstva rezervnega sklada. Za nabavo in vgradnjo delilnikov se ob določenih pogojih lahko pridobijo nepovratna sredstva Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki nudi ta sredstva tudi za vgradnjo termostatskih ventilov, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in druge ukrepe za zmanjšanje porabe energije in rabo obnovljivih virov energije v stavbah.