logo_bankaustria
Dogodek_BankAustria / Organizacija: Informa Echo

Bank Austria

Banka

Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov za Bank Austria in Bank Austria Creditanstalt (dogodek za zaposlene in partnerje 1997, ob združitvi obeh bank 1998, ob 10 obletnici banke v SLO 2001).


Bank

Organization and execution of business events for Bank Austria and Bank Austria Creditanstalt (event for the employees and partners in 1997, event at the banks’ merger in 1998, 10-year anniversary in Slovenia in 2001).

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.