logo_eles
Dogodek_ELES_2008

ELES

Elektrogospodarstvo Slovenije 

Idejna zasnova, organizacija in izvedba dogodka za poslovne partnerje, oblikovanje vabil.


Slovenian electricity transmission system operator

Concept, organization and execution of the event for business partners, invitation design.