INFORMA ECHO

  • Nagrada_2013_Druzbena-odgovornost_Portorož / Foto: Irena Herak

Agencija za integrirano komuniciranje Informa Echo

ima 25 let izkušenj v povezovanju različnh interesnih skupin prek integriranega načina komuniciranja, predvsem na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Naš sinergijski pristop omogoča uresničevanje ciljev posameznikov, podjetij in države za bolj prijazno, eneregetsko učinkovito družbo.

V tej smeri smo razvili:

  • PorabimanjINFO / portal za spodbujanje prihrankov učinkovitega in okolju bolj prijaznega ravnanja z energijo
  • PORABImanjAPP – energetski svetovalec / spletna aplikacija, namenjena izračunavanju prihrankov pri energiji
  • Eko-Mobil / aplikacija namenjena energetsko učinkovitim, okolju prijaznim vozilom z nizko porabo goriva
  • Nasveti / o učinkoviti rabi energije
  • REUS / kontinuirana raziskava energetske učinkovitosti Slovenije
  • Sinergija – mreža poslovno-družbene koristnosti / namenjena povezovanju interesov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
  • Energija si, bodi učinkovit / kampanja za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v sodelovanju z HSE in drugimi člani mreže Sinergija
  • Energija si, bodi učinkovit / FB spletna skupnost
  • Plačam kolikor porabim / kampanja za zmanjševanje stroškov ogrevanja v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS

Glavne nagrade

Main Award’s

2013 Prva evropska nagrada za družbeno odgovornost / Informa Echo

2013
Prva evropska nagrada za družbeno odgovornost

2013
First European Award for social responsibility 

2009 Prva slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus / Informa Echo

2013
Slovenska nagrada za
najboljši promocijski projekt URE, OVE

2013
First European Award for social responsibility 

2013 Slovenska nagrada za najboljši promocijski projekt URE, OVE / Informa Echo

2009
Prva slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Horus

2009
First Slovenian award for social responsibility – Horus