Ravnanje z odpadki

Biološki odpadki zavzemajo več kot 30 odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih bomo zbirali ločeno, bomo prispevali k zmanjšanju na deponije odloženega materiala in s tem manjšim emisijam toplogrednih plinov.

Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati

Zavržena embalaža predstavlja tretjino vseh odpadkov, ki na deponijah povzroča emisije tudi drugih onesnaževal (dioksini). Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati. Tudi stekleničko za vodo večkrat napolnite.

Logo_PorabimanjAPP

Vse ostale nasvete smo zaradi boljše uporabniške izkušnje prenesli v brezplačno spletno aplikacijo PORABImanj. Od sedaj naprej boste z ene točke lahko preverjali možne prihranke pri energiji in brali uporabne nasvete.