Ravnanje z odpadki

Biološki odpadki zavzemajo več kot 30 odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih bomo zbirali ločeno, bomo prispevali k zmanjšanju na deponije odloženega materiala in s tem manjšim emisijam toplogrednih plinov.

Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati

Zavržena embalaža predstavlja tretjino vseh odpadkov, ki na deponijah povzroča emisije tudi drugih onesnaževal (dioksini). Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati. Tudi stekleničko za vodo večkrat napolnite.

Logo_PorabimanjAPP

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.