Rajko Dolinšek / Informa Echo

Rajko Dolinšek

Direktor

GSM: +386 (0)31 688 423

EMAIL rajko.dolinsek@)informa-echo.si

Leta 1989 je skupaj s soprogo Olivero Baćović Dolinšek ustanovil agencijo za integrirano komuniciranje Informa Echo, kjer je zaposlen kot direktor. Dela kot svetovalec na področju integriranega komuniciranja za vrsto domačih in mednarodnih podjetij ter državno upravo. Njegov poslovni profil svetovalca oblikujejo številni projekti in kampanje s poudarkom na interdisciplinarnem povezovanju področij kot so odnosi z javnostmi, vizualne komunikacije, oglaševanje, spletno komuniciranje, organizacija dogodkov in pospeševanje prodaje. V zadnjih desetih letih deluje predvsem na področju učinkovite rabe energije in okolja. Več let je predsedoval Društvu za osebnostni razvoj. Skupaj s pionirji stroke odnosov z javnostmi je ustanovil PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Bil je član upravnega odbora Slovenskega združenja agencij za odnose z javnostmi ZOJS in predsednik programskega odbora 10. Slovenske konference o odnosih z javnostmi.

Od leta 2004 predava na Londonski šoli za odnose z javnostmi ter drugih strokovnih konferencah. Sodeloval je pri pripravi knjige “9Korakov učinkovitega komuniciranja”. Skupaj s soprogo Olivero Baćović Dolinšek objavljata strokovne članke in pripravljate izobraževalne delavnice.

Olivera Baćović Dolinšek / Informa Echo

Olivera Baćović Dolinšek

Strateška svetovalka

GSM +386 (0)31 431 852

EMAIL olivera.b.d@informa-echo.si

Soustanoviteljica agencije za integrirano komuniciranje Informa Echo. Od leta 1989 dela kot raziskovalka in svetovalka na področju komuniciranja, ki ga obravnava celostno.

Njen pristop h komuniciranju je večplasten in interdisciplinaren, saj vključuje in povezuje različna področja, kot so ekonomija, psihologija, filozofija, tehnika, fizika … Glavno področje njenega delovanja je razvijanje komunikacijskih strategij in strateško svetovanje na področju reševanja aktualnih družbenih problemov.

Olivera je avtorica knjig »Brušenje diamanta – Pot učenja ljubezni« in “9Korakov učinkovitega komuniciranja – Pot PRosvetljenja”. V prvi knjigi je opisala svojo pot odkrivanja zakonitosti komuniciranja in drugih življenjskih situacij. V drugi knjigi “9Korakov učinkovitega komuniciranja” pa predstavlja svojevrsten pristop h komuniciranju in k vzpostavljanju odnosov ter jih obravnava kot bistven dejavnik učinkovitosti in uspešnosti na osebni, poslovni in družbeni ravni.

Branko Baćović, Informa Echo

Branko Baćović

Umetniški vodja

GSM: +386 (0) 31 688 425

EMAIL branko.bacovic@informa-echo.si

Solastnik in umetniški vodja v agenciji Informa Echo. Diplomiral na Londonski šoli za odnose z javnostmi, leta 1999. Končal je Višo šolo za oblikovanje v Beogradu, 1990. Glavno polje delovanja je oblikovanje vizualnih komunikacij, vsebinsko urejanje spletnega portala Pozitivna energija in ostalih spletnih straneh v okviru agencije. Največ referenc ima iz polja energetike, učinkovite rabe energije, okoljskih tem, nasvetov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Autor preko 70 člankov dobre prakse v okviru URE, OVE. Razen tega je napisal 4 pesniške zbirke, naredil 18 fotografskih razstav, ter igral trobento v bendu Oktobar 1864 iz Beograda.

Danijel Trstenjak / Informa Echo

Danijel Trstenjak

Vodja projektov

GSM +386 (0) 31 431 853

EMAIL danijel.trstenjak@informa-echo.si

Formalno izobrazbo je zaključil na Fakulteti za likovno pedagogiko v Mariboru.

Od 1994 se pridruži agenciji za integrirano komuniciranje Informa Echo v oddelku za grafično oblikovanje in pripravo za tisk.

V agenciji se udeleži izobraževalnih delavnic inovativnih metodologij za komuniciranje in projektno vodenje. Od leta 1998 organizira in vodi projekte s področja vizualnih komunikacij, korporativnih predstavitev in posebnih dogodkov, od 2003 pa tudi kompleksnejše projekte integriranega komuniciranja.

Vodi predvsem projekte na področju energije in okolja, kot so učinkovita raba energije in umeščanje infrastrukturnih objektov v prostor.

Pomembnejše reference s področja vodenja komunikacijskih projektov so: Projekt obnove HE Moste (Savske elektrarne Ljubljana), kampanja Energija si, bodi učinkovit (HSE), komunikacijska podpora izgradnji 110 kV daljnovoda med Železniki in Bohinjem (Elektro Gorenjska) … Zanimajo ga tudi naloge s področja ilustriranja in tekstopisja, glavni vrednoti pa sta mu sobivanje z naravo in osebnostni razvoj.