Model sinergijskega poslovanja

Model sinergijskega povezovanja

Komunikacijski Model sinergijskega poslovanja …

omogoča usklajeno delovanje različnih interesnih skupin. Zasnovan je na povezovanju in usklajevanju motivov, potreb in interesov udeleženih pri doseganju različnih ciljev. Model omogoča uspešno sodelovanje in uresničevanje sinergijskih učinkov, ki ponavadi predstavljajo širšo družbeno korist in s tem dodano vrednost interesom posameznih skupin.

Uporabnost modela

Po Modelu sinergijskega poslovanja so zasnovani vsi programi spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (URE in OVE), ki so predstavljeni na tem portalu. Uspešnost posameznih akcij kampanje »Energija si, bodi učinkovit« je v veliki meri pogojena s sodelovanjem članov mreže Sinergija, ki na osnovi modela ustvarjajo sinergijske učinke. Model je eden od ključnih razlogov, da je agencija Informa Echo leta 2009 prejela prvo slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus, saj je omogočil sodelovanje številnih članov mreže s katerimi delimo ta uspeh. Model je bil zasnovan z namenom spodbujanja URE in OVE, lahko pa se prilagodi tudi za druga področja.

Razvoj modela

Komunikacijski Model sinergijskega poslovanja je razvila Olivera Baćović Dolinšek, strateška svetovalka in soustanoviteljica agencije Informa Echo.

Olivera Baćović Dolinšek