• Nagrada_Horus

Nagrada Horus

Agencija Informa Echo je prejela prvo slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2009. Žirija nagrade Horus je kot pobudo za priznanje v kategoriji malih podjetij prepoznala Model sinergijskega poslovanja na področju učinkovite rabe energije, ki ga Informa Echo izvaja v okviru treh programov: Mreže družbeno-poslovne koristnosti Sinergija, kampanje Energija si, bodi učinkovit in novega programa Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS.

Informa Echo je Model sinergijskega poslovanja razvila na osnovi lastnega know how-a – knjige 9K – 9Korakov učinkovitega komuniciranja. Po tem modelu je zasnovala svojo dejavnost, ki vključuje odnose z javnostmi in javne zadeve, načrtovanje in izvajanje akcij integriranega komuniciranja (povezovanje komuniciranja in poslovanja), vizualne komunikacije, oglaševanje in spletno komuniciranje.

Model sinergijskega poslovanja oblikujejo trije programi, v središču vsakega pa je učinkovita raba energije, ki je v osnovi usmerjena v družbeno odgovorno ravnanje. Prva je nastala Mreža družbeno-poslovne koristnosti Sinergija, ki danes povezuje že več kot 40 podjetij, ustanov in organizacij. Člane mreže Sinergija aktivno spodbujajo in vključujejo v družbeno koristne akcije – v zadnji akciji Izračunaj svoj CO2 odtis je sodelovalo 35 članov mreže in drugih podjetij.

Mreža Sinergija podpira izvajanje večletne kampanje Energija si, bodi učinkovit, katere pobudnik je skupina HSE. Ta vseslovenska kampanja je z izpeljanimi akcijami doslej spodbudila 37 % Slovencev k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v svojih domovih.

Najnovejši program je Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije. REUS je prva tovrstna specializirana in kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki bo omogočila vpogled, koliko smo Slovenci zares učinkoviti pri rabi energije.

V agenciji Informa Echo družbeno odgovornost razumejo kot ustvarjanje sinergijskih povezav na osebni in poslovni ravni, s tem pa doseganje sinergijskih učinkov, ki predstavljajo merljivo dobrobit na ravni širšega družbenega interesa. Pri zaposlenih pa spodbujajo celovit osebnostni razvoj, ki ga razumejo kot pogoj za usklajevanje in uspešno povezovanje potreb in interesov na različnih ravneh družbe, kar je bistvo komuniciranja kot osnovne dejavnosti agencije.

horus-2009

O nagradi Horus

Nagrada Horus 2009 je pilotni projekt, ki so ga v okviru 4. mednarodne konference Družbena odgovornost in izzivi časa 2009 organizirali Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Slovensko društvo za odnose z javnostmi – PRSS v partnerskem sodelovanju zrevijo Kapital. Pokrovitelj konference in nagrade je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, na razpis pa se je prijavilo 11 prijav podjetij, ki tudi v času krize poslujejo družbeno odgovorno. Nagrado Horus 2009 sta prejeli še podjetji Atech elektronika v kategoriji srednje velikih podjetij in Trimo v kategoriji velikih podjetij.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.