2. srečanje članov Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija

2. srečanje članov Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija je potekalo 16.2.2010 v prostorih GZS v Ljubljani. Na srečanju so sodelovali Niko Martinec, direktor Energetske zbornice Slovenije, Dr. Tomaž Štokelj, HSE, Boris Selan MG, Sektor URE in OVE, Aleš Korelc, Mercator in Rajko Dolinšek, direktor agencije Informa Echo.

Niko Martinec, direktor Energetske zbornice Slovenije, je kot gostitelj srečanja in svetovalec mreže Sinergija pozdravil udeležence. Med drugim je omenil, da so aktivnosti mreže Sinergija naravnane v pravo smer, ker oblikujejo pozitivno percepcijo do rabe energije pri širši javnosti in podjetjih. Ocenil je, da bi bilo dobro, da se poišče ustrezne tuje partnerje, s katerimi bi projekt prenesli tudi čez mejo.

Dr. Tomaž Štokelj, HSE, je pojasnil, da je namen HSE kot pobudnika kampanje »Energija si, bodi učinkovit« in prvega pristopnika k mreži Sinergija ob spodbujanju učinkovite rabe energije tudi razvijanje odnosa do električne energije.  Večina porabnikov je predvsem električno energijo obravnavala kot samoumevno oz. kot socialno kategorijo. Pojasnil je tudi, da ni namen Kampanje spodbujati ljudi k varčevanju z energijo na račun udobja ter da HSE spodbuja uporabo obnovljivih virov energije kot je Modra energija, pridobljena predvsem iz slovenskih rek. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da se je pobuda kampanje, ki se je začela pred 5 leti, razširila na člane mreže Sinergija. Najavil je sodelovanje HSE v letošnji akciji, ki bo posvečena učinkovitemu ogrevanju in hlajenju.

Aleš Korelc, Mercator, je predstavil  sodelovanje s kampanjo »Energija si, bodi učinkovit« pri akciji ZELENA BELA TEHNIKA, namenjeni pospeševanju prodaje energetsko učinkovitih aparatov. Akcijo so pri Mercatorju ocenili kot zelo uspešno. Strokovna podpora agencije Informa Echo z vidika učinkovitega ravnanja z energijo, nasveti in rezultati raziskave REUS so prispevali k večji prepoznavnosti, kredibilnosti in k večjemu dosegu akcije. Prodajo so povečali za 30%, vnovčenih je bilo 1650 kuponov staro za novo. Najavil je sodelovanje pri novih akcijah v 2010.

Rajko Dolinšek, direktor agencije Informa Echo – pobudnika in upravljavca mreže Sinergija – je predstavil inovativen Model spodbujanja učinkovite rabe energije, ki je grajen na povezovanju podjetniških, individualnih in družbenih interesov. Po Modelu so zasnovani vsi 3 programi:

  • Mreža Sinergija
  • Kampanja »Energija si, bodi učinkovit«
  • Raziskava REUS

Najavil je krovno AKCIJO SPODBUJANJA UČINKOVITEGA OGREVANJA IN HLAJENJA, ki bo potekala v letu 2010 bo v kratkem predstavljena javnosti. Spodbudil je člane k aktivnemu sodelovanju v tej akciji in jih pozval, da načrtovane aktivnosti v smeri učinkovite rabe energije povežejo s Kampanjo ter s tem povečajo želeni komunikacijski učinek.

Najavil je letošnjo NAGRADNO IGRO, ki bo udeležence na zabaven način izobraževala o obnovljivih virih energije, PRENOVO SPLETNEGA PORTALA energijasi.com (sedaj www.pozitivnaenergija.si) akcijo ŠOLA POZITIVNE ENERGIJE, ki bo kot pilotni projekt potekala v osnovnih šolah in predstavil idejo aplikacije SPLETNI SVETOVALEC*, ki čaka na investitorje. Aplikacija bo uporabniku omogočala:

  • Predvideni okvirni strošek investicije
  • Predvideni prihranek energije glede na staro stanje
  • Predvideni čas, v katerem se investicija povrne

V konstruktivnem pogovoru, ki se je razvil na koncu srečanja je Boris Selan iz Ministrstva za gospodarstvo, Sektor URE in OVE, izrazil odobravanje in pohvalo pobudi mreže Sinergija in Kampanji, da razvijajo inovativne priložnosti za uvajanje učinkovite rabe energije. Izpostavil je tudi koristnost raziskave REUS za MG in celoten slovenski prostor. Pojasnil je, da prizadevanja Mreže in Kampanje predstavljajo relevantno dopolnitev Akcijskemu načrtu učinkovite rabe energije – URE, ki od leta 2008 vključuje 29 instrumentov URE. Omenil je povečanje sredstev, ki bodo v okviru kohezijskih in strukturnih skladov namenjena spodbujanju energetske učinkovitosti.

*Aplikacija se sedaj imenuje PORABImanj – energetski svetovalec