Zakonska obveznost

Predpisi, ki urejajo delitev in obračun stroškov za ogrevanje in toplo vodo

Obvezno delitev in obračun stroškov za toploto po porabi v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli določa Energetski zakon.

Podrobnosti o delitvi in obračunu stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode ureja Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki je bil izdan na podlagi Energetskega zakona.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, ki je bil sprejet v letu 2005, se lahko uporablja do 30. septembra 2011 in sicer samo za stavbe, v katerih so lastniki vgradili merilne naprave in izvajali obračun toplote po tem pravilniku pred 30. januarjem 2010.

Za tolmačenje Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo.

Delitev drugih stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode v večstanovanjskih stavbah ureja Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki je bil izdan na podlagi Stanovanjskega zakona.

Za tolmačenje Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.