Obračun stroškov

Obračun stroškov za toploto izvaja pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma lastniki stavbe. Izvajalec obračuna je lahko upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec kurilne naprave. V večstanovanjskih stavbah, ki morajo imeti v skladu z 48. členom stanovanjskega zakona upravnika, je izvajalec obračuna stroškov upravnik (50. člen SZ).

Letno poročilo o porabi in stroških za toploto

Lastnik oziroma uporabnik posamezne enote prejme od izvajalca obračuna tudi letno poročilo o porabi in stroških za toploto. Iz poročila je vidna letna poraba in stroški za toploto tako za celotno stavbo kot za posamezno enoto, posebej za ogrevanje in pripravo tople vode. Prikazani so tudi deleži posamezne enote glede ogrevane površine, števila uporabnikov ter porabe in stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode. Poročilo vsebuje tudi kazalnike, ki uporabniku enote povedo, kako učinkovito je ravnal z energijo pri ogrevanju in porabi tople vode.