logo_novabanka
Kreditne kartice / Credit cards

Kreditne kartice / Credit cards

Nova banka

Banka (Hrvaška)

Idejna rešitev CGP, ki vključuje znak in logotip banke, osnovne tiskovine, tipske formularje, kreditne in hranilne izkaznice, sistem internega in eksternega označevanja, sponzorske oznake …


Bank (Croatia) 

Concept solution of corporate graphic design including bank sign and logotype, basic stationery, forms, credit and saving identity cards, internal and external marking system, sponsorship tags…

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.