Primeri dobre prakse

Delitev stroškov za toploto spreminja navade in spodbuja k ukrepanju. Predstavljamo primere dobre prakse iz Trbovelj, Kranja, Maribora in Ljubljane.

Predstavljamo uspešne primere uvedbe delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in poslovnih stavbah, ki ste nam jih posredovali.

Za vsak primer so podani glavni podatki o stavbi, sistemu in porabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode, vrsti delilnikov stroškov za toploto ter načinu in stroških delitve in obračuna stroškov za toploto.

Podano je stanje glede ukrepov za zmanjšanje porabe toplote pred vgradnjo delilnikov, izvedeni ukrepi v obdobju od vgradnje delilnikov do zadnje ogrevalne sezone (2010/2011) in doseženi prihranki energije v tem obdobju.

Poleg tega so podani tudi ukrepi za zmanjšanje porabe toplote, ki jih lastniki enot načrtujejo v prihodnjih letih.

Uvedba delitve stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode je mnoga gospodinjstva spodbudila k spreminjanju potratnih navad  in izvedbi ukrepov varčevanja z energijo, kot so namestitev radiatorskih ventilov, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, menjava oken, izolacija zunanjih sten ali strehe. To kažejo tudi primeri dobre prakse v večstanovanjskih in poslovnih stavbah, kjer so delitev stroškov uvedli že v preteklih letih.

Zanimiv primer dobre prakse je stolpnica na Cesti 1. maja 69 v Kranju. Lastniki 55 stanovanjskih enot so uvedli delitev in obračun stroškov za ogrevanje po porabi oktobra 2008 hkrati pa so na skoraj vse radiatorje vgradili termostatske ventile. Dodatno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ni bilo potrebno. Po vgradnji delilnikov so v 20 odstotkov stanovanj zamenjali okna z energetsko učinkovitimi. V zadnji ogrevalni sezoni je prihranek energije za ogrevanje glede na ogrevalno sezono 2007/2008 z upoštevanjem enakih temperaturnih razmer v obeh ogrevalnih sezonah znašal 35 odstotkov.

Stanovalci iz predstavljenih stavb so povedali: Za prehod na delitev in obračun stroškov za toploto po porabi smo se odločili predvsem zaradi vedno večjih stroškov za ogrevanje in toplo vodo. Merilniki toplote nam omogočajo individualno varčevanje, zato stanovalci oken ne puščamo več na stežaj odprtih. Kmalu po vgradnji delilnikov ni bilo več stalno odprtih oken, tako da smo glavni del prihrankov dosegli že v prvi ogrevalni sezoni. Prihranek pri energiji je bil tolikšen, da smo pri Energetiki uspeli znižali priključno moč objekta. Še vedno imamo primerno bivalno udobje, porabimo pa manj energije.