logo_ariel
Logo_Ariel

Ariel

Blagovna znamka Procter&Gamble – sredstev za pranje perila

Zasnova, oblikovanje in izvedba akcije za spodbujanje učinkovite rabe električne energije pri pranju perila. Akcija Prihranimo do 30% energije s pranjem pri 30ºC je ena od aktivnosti znotraj kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, P&G pa je član Mreže družbene koristnosti Sinergija. Namen akcije je spodbuditi uporabnike k zmanjševanju porabe električne energije pri pranju s pralnimi sredstvi Ariel, ki omogočajo učinkovito pranje in odstranjevanje madežev pri 30ºC, na ta način pa prihranimo 30% energije, če zmanjšamo temperaturo s 40ºC. 

AKCIJA VKLJUČUJE: povezovanje CGP blagovne znamke Ariel in kampanje »Energija si, bodi učinkovit« (uporaba simbola kampanje v TV oglasih, tiskanih oglasih, na obešankah z nasveti, majicah), izdelavo in izvedbo komunikacijske podpore akciji, izdelavo in izvedbo dogodkov s prikazom pridobivanja električne energije s sobnimi kolesi v Ljubljani in Mariboru, izdelavo letakov – obešank z nasveti za učinkovito pranje, ter majic z identifikacijo akcije.

ARIEL - učinkovirta raba energije, Zoran Janković / Foto: Branko Baćović

Zoran Janković, Župan Mestne občine Ljubljana / Mayor of the City of Ljubljana

Brand name of Procter and Gamble –
laundry detergents

Concept, design and implementation of the campaign for encouraging effective use of energy during the laundry washing. The »Save up to 30% of energy by washing at 30ºC« campaign was incorporated in the larger campaign – »Be energy, be efficient«. P&G is a member of the Network of social utility called Synergy. Intention of the campaign is to encourage the consumers to reduce the electricity consumption while using the Ariel detergents that enable effective cleaning and stain removal at 30ºC washing temperature und thus saving 30% of electricity if we reduce the temperature down from 40ºC.

CAMPAIGN INCLUDES: linking the Ariel brand name corporate design with the »Be energy, be efficient« campaign (use of the campaign symbol in TV and print ads, advice tags, T-shirts), prepare and implement the communication support and events by presenting the electric energy production with stationery bicycles in Ljubljana and Maribor, production of flyers – advice tags for efficient washing and project identification T-shirts.

ARIEL - varčevanje z energijo, Jure Robič / Foto: Branko Baćović

Jure Robič, ultramaratonski kolesar / ultramarathon cyclist

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.