Kaj delamo

Po modelu sinergijskega povezovanja spodbujamo celovite in trajnostne spremembe na ravni posameznikov, podjetij, družbenega in naravnega okolja.

 • KONČNIM PORABNIKOM ENERGIJE (gospodinjstvom, podjetjem in javnim ustanovam) preko pametne aplikacije – PORABImanj – energetski svetovalec – omogočamo enostavno izračunavanje prihrankov energije in končno svetovanje na podlagi izsledkov pri: uporabi vozil, električnih naprav, hlajenju/ogrevanju prostorov.
 • PONUDNIKOM ENERGIJE, ENERGETSKIH STORITEV IN OPREME omogočamo učinkovita prodajna orodja
 • PRISPEVAMO K ZMANJŠANJU NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE s spodbujanjem varčne in učinkovite rabe energije (obnovljivi viri) na vseh področjih, vključno z uporabo aplikacije PORABImanj.

Doseženi rezultati z aplikacijo PORABImanj, ki jo v Sloveniji uporablja že preko 56.000 uporabnikov, potrjujejo dejstvo, da je osnovni interes končnih porabnikov energije prihranek denarja oz. znižati stroške (gospodinjstva  65% – vir raziskava REUS 2012, javni in storitveni sektor 80% vir raziskava REUS 2013).

V Sloveniji imamo trenutno deset naročnikov partnerskih strani aplikacije PORABImanj:

 • HSE
 • Energija plus
 • Naš Stik
 • Energija doma
 • Večer
 • Pod svojo streho
 • Istrabenz plini
 • Plinarna Maribor

Aktivnosti integriranega komuniciranja, s katerimi povezujemo potrebe, motive in interese na različnih ravneh:

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.