Pogosta vprašanja

Splošno

V odgovorih so uporabljene sledeče okrajšave:

  • pravilnik o delitvi stroškov namesto Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli,
  • pravilnik o upravljanju namesto Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
  • lastniki namesto lastniki posameznih delov (enot) stavbe,
  • enota ali posamezni del stavbe namesto stanovanje oziroma poslovni prostor.

Vprašanja po sklopih