Načrtovanje investicije

Pri izboru sistema toplotne črpalke so bistvene temperaturne in geološke značilnosti okolja, v katerem živimo, torej naravne danosti na potencialni lokaciji. Glede na regijo in sestavo tal lahko izbiramo različne vire toplote iz okolja. Najpogostejši so zemlja, voda in zrak, temu primerni pa so tudi nazivi tipov toplotnih črpalk (zemla-voda, voda-voda, zrak-voda). Izberemo vir, ki je na voljo in ima najvišjo povprečno letno temperaturo. Najprimernejši vir je podtalnica, ki s temperaturo od 7 °C do 13 °C zagotavlja visoko grelno število, ki je v povprečju preko leta tudi več kot 5. Podtalnici sledi zemlja (grelno število okoli 4), najmanj primeren vir toplote pa je zunanji zrak z grelnim številom nad 3,5.

Za uporabo toplotne črpalke je primeren nizkotemperaturni sistem s talnim in stenskim ogrevanjem. Uporabimo jo lahko tudi pri radiatorskem ogrevanju, pri čemer pa temperatura ogrevalne vode v najhladnejših dnevih zaradi ekonomičnosti obratovanja ne sme presegati 55 °C.

Velikost toplotne črpalke določimo glede na potrebe po toploti za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Velikost toplotne črpalke je odvisna predvsem od velikosti ogrevane površine, toplotne zaščite ovoja stavbe, kvalitete stavbnega pohištva (okna, vrata) in vira, iz katerega zajema toploto. Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne izgube prevelike, zato je treba pred vgradnjo toplotne črpalke poskrbeti za kakovostno izolacijo stavbe. V nasprotnem primeru bi zaradi previsoke investicije v toplotno črpalko postalo ogrevanje neekonomično.

Toplotna črpalka / Pozitivna energija


Toplotne črpalke

Pomembno je izbrati kvalitetno črpalko, ki zagotavlja visoka grelna števila. Priporočamo izbor toplotne črpalke, ki ustreza zahtevam, navedenim v Tehnični smernici, ki je sestavni del Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

Pri izbiri proizvajalca oziroma dobavitelja toplotnih črpalk je dobro upoštevati dolgoletne izkušnje pri razvoju in izdelovanju toplotnih črpalk. To mora biti podjetje z referencami, dobro organizirano in razvejano servisno službo ter zagotovljenimi rezervnimi deli.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.