Nastavitev in montaža delilnikov

Delilnike, ki se namestijo na grelna telesa, vgrajujejo proizvajalci ali dobavitelji delilnikov v skladu z navodili proizvajalca za vgradnjo delilnikov, nastavitev kazanja delilnikov glede na vrsto in velikost grelnega telesa ter odčitavanje delilnikov.

Delilniki morajo biti nameščeni na grelna telesa v skladu z navodili proizvajalca. Mesto na grelnem telesu, kjer se namesti delilnik, je odvisno od vrste, višine in dolžine grelnega telesa. Običajno se ga namesti na sredino dolžine in na okoli 75% višine grelnega telesa, merjeno od spodaj navzgor. Pri dolgih grelnih telesih se namesti dva ali več delilnikov.

Glede nastavitve kazanja delilnikov sta dve možnosti: 

  1. pri montaži se delilnik nastavi (programira) na nazivno toplotno moč grelnega telesa. V tem primeru delilnik šteje enote porabe, ki so sorazmerne količini toplote, ki jo odda grelno telo. Faktor, s katerim se nastavi delilnik, mora biti viden na delilniku oziroma mora biti podan na drug razviden način.
  2. delilnik se ne nastavi, zato šteje enote porabe enako ne glede na velikost grelnega telesa. Toplotna moč grelnega telesa se upošteva naknadno v postopku delitve stroškov.

Priporočamo, da se delilnike pri montaži nastavi na velikost grelnih teles, saj lahko samo v tem primeru uporabniki primerjajo oddajo toplote grelnih teles med seboj, kar jim daje jasno sliko o porabi toplote.