Ugodnosti za člane mreže Sinergija

1. Možnost sodelovanja pri aktivnostih kampanje »Energija si, bodi učinkovit« in mreže Sinergija

 • Promocija udeležencev pri akcijah v okviru kampanje;
 • Promocija skozi nagrade v vsakoletni izobraževalni nagradni igri, ki jih prispevajo člani.

2. Možnost razvoja lastne pobude v okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit«

 • Vključijo se lahko pobude, storitve, nove tehnologije in izdelki, ki omogočajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.
 • Upravljalec mreže Sinergija omogoča članom pomoč pri razvijanju tovrstnih pobud.
 • Možnost uporabe neprofitno usmerjene blagovne znamke (BZ) »Energija si, bodi učinkovit« v okviru lastne pobude – BZ povečuje kredibilnost pri porabnikih energije in s tem povečuje učinek akcij. Primer dobre prakse razvoja lastne pobude: akcija »Prihrani do 30% energije s pranjem pri 30 °C«
 • Pobudnik in investitor akcije: podjetje P&G Slovenija (Ariel);
 • Idejna zasnova in organizacija: agencija Informa Echo;
 • V akciji sta sodelovala tudi člana mreže Sinergija – Gorenje in Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan.

3. 10 % popust pri odkupu podatkov Raziskave energetske učinkovitosti – REUS (več informacij o raziskavi REUS)


4. 10 % popust pri oblikovalskih storitvah, ki jih naročite pri upravljavcu mreže, agenciji Informa Echo.


5. Uporaba obstoječih komunikacijskih orodij mreže Sinergija za informiranje in osveščanje zaposlenih in ciljnih skupin članov (mediji, interna glasila, prodajni katalogi, internet, intranet, …)

 • Možnost uporabe BZ Sinergija
 • Tematski članki (varčne sijalke, klima, pranje pri nizkih temperaturah) in nasveti v obliki oglasov kampanje »Energija si, bodi učinkovit« za objavo v medijih, internih glasilih, glasilih, namenjenih ciljnim skupinam članov in na spletnih straneh članov (internet in intranet);
 • Logotip kampanje »Energija si, bodi učinkovit« v tiskanih promocijskih materialih članov kot simbol URE ob gospodinjskih aparatih energetsko učinkovitih razredov A in višji (prodajni katalogi, spletna trgovina, …);
 • Logotip kot spletna povezava ali oglas kampanje na spletnih straneh članov;
 • Objava ugodnih nakupov ali ugodnosti ob nakupu izdelkov, ki omogočajo učinkovito rabo energije, na spletni strani kampanje www.energijasi.com / www.hse-energija.si – zavihek Ugodni nakupi;
 • Zgodbe »Energija si ali Štromberk prevzame pobudo« pripravljene po delih in prilagojene za objavo v medijih, internih glasilih ali na spletnih straneh članov;
 • Prenosna razstava z ilustriranimi nasveti (za konference, dogodke, predavanja, …).

6. Ugodnosti pri oglaševanju kampanje

 • Dodatni popusti pri oglaševalskih akcijah znotraj kampanje;
 • 20 % popust pri oglaševanju na spletnem portalu www.energijasi.com

7. Predstavitev podjetja na spletnem portalu ter skozi druge predstavitve mreže Sinergija Spletna stran (www.pozitivnaenergija.si):

 • Logotip člana na portalu Pozitivna energija s povezavo na spletno stran člana;
 • Kratka predstavitev člana;
 • Samostoječi pano z logotipi članov kot del prenosne razstave z ilustriranimi nasveti URE (za predstavitev na konferencah, dogodkih, predavanjih, …).

8. Informiranje članov o aktivnostih kampanje »Energija si, bodi učinkovit« in mreže Sinergija

 • E-glasilo mreže Sinergija, namenjeno obveščanju članov o izvedenih in načrtovanih aktivnostih v kampanji »Energija si, bodi učinkovit« in mreži Sinergija;
 • Kratke e-novice o aktualnostih v mreži Sinergija in kampanji.
 • Možnost predstavitve pristopov, storitev, novih tehnologij in izdelkov, ki omogočajo učinkovito rabo energije ali rabo obnovljivih virov energije.
 • Ugodno in ciljno usmerjeno oglaševanje v okviru objave zgodb o Štromberku (posebna priloga Nedeljskega Dnevnika).
Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.