Koliko avtomobilov uporabljajo v slovenskih gospodinjstvih

Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja je smog v velikih mestih postal zelo velik problem. 22. aprila 1970 leta je več milijonov ljudi protestiralo proti posledicam industrijske revolucije.

Prevoz ima na okolje precejšen vpliv. Kljub temu, da sodobni avtomobili ustvarjajo manj škodljivih izpustov v primerjavi z avtomobili iz sredine 20. stoletja, število avtomobilov in prevoženih kilometrov nenehno naraščata. S tem se povečuje tudi količina izpustov škodljivih snovi v okolje.

Rezultati sedmega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2017) kažejo, da ima velika večina (96 %) od 1.015 anketiranih gospodinjstev v lasti vsaj en osebni avtomobil.

Spremembe pri ravnanju

V primerjavi s preteklim merjenjem smo zasledili dva negativna trenda:

 • statistično značilno se je zmanjšal delež gospodinjstev brez avtomobila (2017: 4 %; 2015: 8 %) in
 • povečal delež gospodinjstev z dvema avtomobiloma (2017: 37%, 2015: 33 %).

Rezultati REUS 2017

Od 965 anketiranih gospodinjstev, ki imajo avtomobile, ima slaba polovica (48 %) en, dobra tretjina (37 %) dva, vsako deseto gospodinjstvo (10%) pa tri avtomobile ali več.

Delež gospodinjstev brez avtomobila / Pozitivna energija

Zanimive ugotovitve

Pripravili smo nekaj zanimivih podatkov o številu avtomobilov:

 • Vsa gospodinjstva s prihodki nad 2.071 EUR imajo vsaj en avtomobil.
 • Največ gospodinjstev z enim avtomobilom se nahaja med anketiranci z nizkimi prihodki (do 1.380 EUR).
 • Lastništvo treh ali več avtomobilov je značilno za gospodinjstva s prihodki nad 2.761 EUR (32%).
 • Največji delež gospodinjstev brez avtomobila in najmanjši delež gospodinjstev s tremi ali več avtomobili živi v Ljubljani in v Mariboru.
 • Največji delež gospodinjstev brez avtomobila ali z enim avtomobilom živi v večstanovanjskih stavbah.
 • Največji delež gospodinjstev brez avtomobilov živi v Zasavju, medtem ko je največ gospodinjstev z enim avtomobilom na Gorenjskem, z dvema avtomobiloma v Pomurski in Obalno-kraški regiji, s tremi ali več avtomobili pa v Primorsko-notranjski regiji. Več o tem →

Ravnanje z energijo

 • Ob številu avtomobilov in količini prevoženih kilometrov je pomemben dejavnik tudi individualni način vožnje. Večja hitrost  in agresivna vožnja povečujeta porabo goriva in količino izpušnih plinov.
 • Največja poraba goriva in izpušnih plinov je v prvih nekaj minutah po vžigu hladnega motorja, preden se motor in katalizator segrejeta.
 • Okolju prijazen način vožnje vključuje počasno speljevanje, pravočasno menjavo prestav in zaviranje z motorjem. Pri tem umirjena in pazljiva vožnja ob upoštevanju predpisane varnostne razdalj med vozili, z manj zaviranja pozitivno vpliva na okolje, saj zmanjšuje stroške in izboljšuje varnost.

Ugotovitev

Velika večina slovenskih gospodinjstev ima v lasti vsaj en osebni avtomobil. V primerjavi s preteklim merjenjem se je zmanjšal delež gospodinjstev brez avtomobila. Ob številu avtomobilov in količini prevoženih kilometrov je pomemben dejavnik tudi individualni način vožnje.

Raziskava REUS 2017, katere glavni sofinancer je podjetje Borzen / Trajnostna energija, predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki se izvaja od 2009.