Pod katerimi pogoji bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)? / Razisikava REUS

29.11.2021

Pogoji, pod katerimi bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)

Z namenom, da bi bolje razumeli razloge za neuporabo javnega potniškega prevoza (JPP) v gospodinjstvih, smo v okviru Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS preverili pripravljenost in pogoje, pod katerimi bi člani gospodinjstev uporabljali mestni in primestni avtobusni prevoz ali vlak.

Z večjo uporabo javnega potniškega prevoza, bi lahko dodobra zmanjšali vplive na okolje in podnebje, čeprav je za večino gospodinjstev, ki so sodelovala v Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS, ta razlog na zadnjem mestu. Ob večji uporabi javnega potniškega prometa bi se hkrati zmanjšala gneča na cestah in v mestnih jedrih. Zato smo na podlagi podatkov raziskave REUS preverili pripravljenost slovenskih gospodinjstev, da v naslednjih 12 mesecih začnejo uporabljati ali povečajo uporabo javnega potniškega prevoza.

Glede na ugotovitve, ki niso ravno spodbudne, smo, z namenom iskanja primernih rešitev za povečanje uporabe JPP, pri gospodinjstvih preverili, kateri so ključni razlogi pri izbiri načina prevoza in pod katerimi pogoji bi bili pripravljeni uporabljati javni potniški prevoz (JPP).

Ali smo pripravljeni, da povečamo uporabo javnega prevoza?

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 kaže, da večina gospodinjstev v Sloveniji v naslednjih 12 mesecih ni pripravljena povečati uporabe javnega potniškega prevoza. Potencial obstaja v majhnem deležu gospodinjstev, ki so pripravljena oz. premišljujejo, da bi začela uporabljati ali v večji meri uporabljala javni potniški prevoz. Glede na posamezne oblike javnega potniškega prevoza ni bistvenih razlik z vidika pripravljenosti gospodinjstev za njihovo uporabo.

Podatki kažejo, da je manj kot dvajsetina vseh gospodinjstev pripravljena povečati uporabo mestnega avtobusa (4 %), primestnega avtobusa (3 %) ali vlaka (4 %) in da približno četrtina razmišlja o pogostejši uporabi mestnega avtobusa (26 %), primestnega avtobusa (22 %) ali vlaka (22 %). To pomeni, da v dobri četrtini vseh gospodinjstev obstaja potencial za povečanje uporabe mestnega avtobusa (30 %), primestnega avtobusa (25 %) ali vlaka (26 %). Posledično, več kot dve tretjini gospodinjstev nista pripravljeni povečati uporabe JPP.

Kakšne so možnosti za doseganje ciljev?

Pot od razmišljanja do udejanjanja je lahko dolga. Rezultati raziskave REUS za obdobje 2011–2019 kažejo, da je delež gospodinjstev, ki so pripravljena ali razmišljajo, da bi v naslednjih 12 mesecih povečala uporabo mestnega avtobusa (2011: 31 %, 2019: 29 %), primestnega avtobusa (2011: 23 %, 2019: 25 %) in vlaka (2011: 21 %, 2019: 26 %) ostal na približno enaki ravni. Pri tem je bila v celotnem obdobju 2011–2019 le manj kot desetina vseh gospodinjstev pripravljena povečati uporabo mestnega avtobusa, primestnega avtobusa ali vlaka.

V zadnjih 10 letih se je delež gospodinjstev, ki poleg avtomobila uporabljajo tudi JPP, sicer povečal. Glede na cilje, opredeljene v strateških državnih dokumentih, pa bo potrebno povečati  dinamiko sprememb. Sprememba ukoreninjenih navad zahteva več kot samo razmišljanje, da izboljšamo učinkovitost raba energije, ki je prvi ključni element zelenega prehoda.

Kateri so ključni dejavniki pri izbiri prevoza?

Pod katerimi pogoji bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)? / Razisikava REUS

Infografiko je omogočila Agencija RS za okolje v okviru projekta Kazalci okolja v Sloveniji

Razlogi, s katerimi pogojujemo izbiro prevoza, so predvsem osebne oziroma subjektivne narave. Vendar so kljub temu ključni dejavnik pri odločanju o načinu prevoza. Rezultati raziskave REUS 2019 kažejo, da je za dobri dve tretjini (69 %) gospodinjstev čas, ki ga porabijo za pot, ključni dejavnik pri izbiri prevoza. Sledijo cena prevoza (40 %), udobje (36 %) in obstoječe navade (22 %). Vplivi na okolje predstavljajo ključni dejavnik pri izbiri prevoza v manj kot desetini (6 %) vseh gospodinjstev.

Pod katerimi pogoji bi uporabljali JPP

V okvirju raziskave REUS 2021, je na vprašanje »Pod katerimi pogoji bi bili pripravljeni začeti ali v večji meri uporabljati javni potniški prevoz?« največji delež gospodinjstev navedel »boljše povezave« (57 %). Sledijo »hitrejši prevoz« (40 %), »cenejši javni prevoz« (39 %), možnost, »da je v primeru kombiniranega prevoza zagotovljena povezava do cilja« (33 %), »več voženj med tednom« (22 %), »več voženj med vikendi in prazniki« (18 %), »manjše število potnikov« (14 %) in »boljša kakovost vozil« (10%). Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov hkrati, zato seštevek deležev presega 100 %.

Boljše povezave kot pogoj za uporabo JPP / Raziskava REUS

Regionalno mapo je omogočila Agencija RS za okolje v okviru projekta Kazalci okolja v Sloveniji

Boljše povezave kot predpogoj za pripravljenost gospodinjstev, da začnejo uporabljati ali pogosteje uporabljajo javni potniški prevoz, predstavljajo najpomembnejši dejavnik v Posavski (73 %) in Primorsko-notranjski (72 %) regiji. Sledijo Gorenjska (69 %), Savinjska (64 %), Jugovzhodna Slovenija (62 %), Zasavska (61 %), Koroška (57 %), Podravska (55 %), Obalno-kraška (54 %), Goriška (50 %) in Osrednjeslovenska (46 %) regija.

Ugotovitev

Samo majhen delež gospodinjstev v Sloveniji je pripravljen v naslednjih 12 mesecih začeti uporabljati oz. povečati uporabo javnega potniškega prevoza (JPP). Pri izbiri načina prevoza je zanje ključni dejavnik čas, ki ga porabijo za to. Kot glavni pogoj za uporabo javnega potniškega prometa večina gospodinjstev navaja boljše povezave.

Naročnik članka in okoljskega kazalca ravnanja z energijo OP11 je MOP-ARSO

Kazalec okolja Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz / o Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS pa na spletni strani www.reus.si

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in  na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

Glavni sofinancer
Raziskave REUS

Partnerji
Raziskave REUS

Mogoče vas še zanima