Delitev stroškov

V večini večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih stavb se stroški za ogrevanje, ki so med obratovalnimi stroški običajno največji, delijo po ključu ogrevane površine. To ni pravično in uporabnikov ne spodbuja k učinkoviti rabi energije.

Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi je uporabnikom omogočeno, da za ogrevanje in pripravo tople vode plačajo toliko, kolikor porabijo. 

Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi je uporabnikom omogočeno, da za ogrevanje in pripravo tople vode plačajo toliko, kolikor porabijo. Uporabniki so motivirani za manjšo porabo, saj lahko ob nespremenjenem bivalnem ugodju zmanjšajo stroške za energijo in  manj obremenjujejo okolje.

Izkušnje kažejo, da uporabniki skrbneje regulirajo temperaturo v prostorih, saj že z 1 °C nižjo temperaturo zmanjšajo porabo energije za ogrevanje za 6 odstotkov. Tudi prostore prezračujejo le toliko, kot je treba, in poskrbijo za manjšo porabo tople vode.

Poleg merilnih naprav za delitev stroškov po porabi je priporočljivo vgraditi tudi termostatske ventile, hidravlično uravnotežiti ogrevalni sistem in preveriti delovanje centralne regulacije ogrevalnega sistema. S temi ukrepi se lahko poraba energije za ogrevanje zmanjša za 20 do 30 ali celo več odstotkov.

Po energetskem zakonu je delitev in obračun stroškov za ogrevanje in toplo vodo po porabi obvezna v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto s skupnim sistemom za ogrevanje. Lastniki posameznih delov stavbe morajo vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe.

Osnovne informacije o uvedbi delitve in obračuna stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode so zbrane v brošuri “Plačam, kolikor porabim” PDF