Rajko Dolinšek / Informa Echo

22.06.2023 • Rajko Dolinšek

Prezrt človeški dejavnik

Koristi in prednosti tehnoloških in digitalnih inovacij nas pogosto prevzamejo do te mere, da pozabimo, da je ključni dejavnik v celotnem procesu človek, ki naj bi pri svojem vedenju in ravnanju sledil tehnološkemu razvoju in se ob tem prilagajal vsem spremembam, s katerimi se soočamo.

Moja predstavitev Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo (ekosistem EURE) na Mednarodni konferenci SZE 2023, ki jo organizira Slovensko združenje za energetiko in kjer je bila ključna tema energetske učinkovitost, je močno odstopala od ostalih predavanj, ki so bila osredotočena na tehnične izboljšave in inovacije ali na avtomatizacijo ogrevalnih, klimatskih in prezračevalnih sistemov. V dvodnevnem programu je bilo to pravzaprav edino predavanje, ki je bilo osredotočeno na vedenje porabnikov in njihovo ravnanje z energijo. Sodeč po izrazih poslušalcev nekaterim pa ni bilo povsem jasno, kako se je takšna tema znašla na programu konference, saj ravnanje z energijo ni ravno tržno zanimivo področje.

Dejstvo je, da kljub regulativi, intenzivnemu  tehnološkemu razvoju, digitalizaciji in številnim prizadevanjem učinkovita raba energije (URE) kot prioriteta EU ne dosega podnebnih in energetskih ciljev. Pomembno vlogo pri doseganju omenjenih ciljev imata vedenje in ravnanje posameznikov v gospodinjstvih, podjetjih in javni upravi ter usklajenost prizadevanj vseh deležnikov na področju URE.

Kaj je spodbudilo razvoj ekosistema EURE

Ob upoštevanju kompleksnosti potrebnih sprememb in potrebe po spreminjanju miselnih vzorcev, potratnega vedenja in prilagajanja novim okoliščinam smo v agenciji Informa Echo razvili ekosistem EURE. Širše gledano so dejavniki, ki nas spodbujajo k učinkovitemu ravnanju z energijo, naslednji:

 • energetski, podnebni in okoljski cilji EU,
 • energetska kriza,
 • prilagajanja podnebnim spremembam.

Na osebni ravni pa ostajajo izzivi predvsem:

 • iskanje ustreznih in cenovno sprejemljivih rešitev za zadovoljitev potreb po energiji,
 • prilagajanje okoliščinam današnjega časa, kot so socialna (eksistencialna) negotovost, nezaupanje, digitalizacija, za mnoge predstavlja resen izziv,
 • spreminjanje potratnih navad je velik izziv za večino ljudi,
 • obravnavanje učinkovitega ravnanja z energijo kot življenjskega sloga, ki predstavlja protiutež potrošništvu.

Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo je demonstracijski projekt razvit v Sloveniji

Kaj omogoča ekosistem EURE?

Ekosistem EURE predstavlja sistemski pristop k ozaveščanju in informiranju o učinkoviti rabi energije, ki lajša prilagajanje spremembam in deluje kot  spodbuda, je namenjen podpori okoljskim, podnebnim in energetskim ciljem države.

Stalne aktivnosti v ekosistemu EURE so:

 • spremljanje vedenja, ravnanja z energijo in pripravljenosti na investiranje z raziskavo REUS od leta 2009,
 • ozaveščanje in informiranje preko aplikacije Porabimanj.si za izračun prihrankov pri energiji in komunikacijskih kanalov (Porabimanj INFO, družbeni mediji),
 • spodbujanje vzdržnega, trajnostnega življenjskega sloga prek portala Pozitivnaenergija.si,
 • analize, kot je analiza Kazalci vedenja in ravnanja ARSO.

Razvoj ekosistema EURE v Sloveniji obravnavamo kot prototip za izboljšanje energetske učinkovitosti držav članic EU.

Temeljne vrednote ekosistema EURE so dom, človek kot dober gospodar in učinkovito ravnanje z energijo

Ugotovitev

Ob obeležitvi svetovnega dneva okolja, ki je potekal 5. junija se iskreno zahvaljujem vsem, ki učinkovito ravnate z energijo, saj s tem na svoj način prispevate k uresničevanju tako osebnih in družinskih kot tudi okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev EU in Slovenije.

Skoraj 6 od 10 anketiranih slovenskih gospodinjstev je pri vprašanju: „Na katerem področju lahko posameznik oz. gospodinjstvo po vašem mnenju prispeva k razvoju države in EU?“ izbralo odgovor: „Da učinkovito ravna z energijo doma in na delovnem mestu.“

Mogoče te še zanima