• Onesnaževanje okolja - Kaj so trdni delci? / Pozitivna energija / Foto: Pexels

Majhen korak za posameznike – velik za okolje

Zrak v mestih po svetu je tako onesnažen, da je nevaren za zdravje, razmere pa se še poslabšujejo, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

Najslabše v azijskih velemestih

V večini mest na seznamu WHO-ja vrednost trdih delcev presega dovoljene meje. V Ravalpindiju v Pakistanu na primer, koncentracija delcev PM10 za več kot 20-krat presega priporočeno raven, koncentracije delcev PM2,5 pa za več kot desetkrat. V New Delhiju je koncentracija delcev PM10 286 mikrogramov na kubični meter, koncentracija delcev PM2,5 pa 153 mikrogramov. Po priporočilih WHO-ja bi morala biti raven delcev PM10 pod 20 mikrogramov na kubični meter, raven delcev PM2,5 pa pod deset mikrogramov.

V Ljubljani (2011) je na primer koncentracija delcev PM10 – 31 mikrogramov, PM2,5 delcev 25 mikrogramov, v Mariboru pa za PM10 ni podatkov, za PM2,5 pa 23 mikrogramov.

Kaj so trdni delci?

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon.

Kdo proizvaja trdne delce?

  • individualna kurišča so v preteklih letih prispevala največji delež k izpustom skupnega prahu.
  • Promet tudi predstavlja velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa.

Kako je te dni pri nas?

V Celju, Novem mestu in Zasavju je te dni velika verjetnost preseganja dnevne mejne vrednosti trdih delcev PM10 v zraku, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso) in dodali, da je preseganje mejne vrednosti možno tudi drugod. Koncentracija delcev bo sicer povišana predvsem zjutraj, zvečer in ponoči, čez dan bodo ravni nižje.

Učinki na zdravje

Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z obstoječimi boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, je njihova strupenost še večja. Dokazali so, da prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč.

Kaj lahko naredimo?

Ali nas narava opozarja?

Prav na svetovni dan (15. maj) podnebnih sprememb so nas obkrožili orkanski vetrovi ter ogromne poplave v sosednjih državah.