• Dan ekološkega dolga / Pozitivna energija

Naš ekološki dolg je iz leta v leto večji

18. avgusta 2014 smo zabeležili tako imenovani Dan ekološkega dolga

Gre za oceno dneva v posameznem letu, ko začnemo ekosisteme in vire obremenjevati oziroma črpati bolj, kot nam to dopušča nosilna sposobnost našega planeta. Ta dan nastopi vsako leto bolj zgodaj, so opozorili na Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj.

Dan ekološkega dolga (v angleščini poznan kot Ecological debt day oziroma Earth overshoot day) je sredi 70-ih let prejšnjega stoletja prvič objavil Andrew Simms iz britanskega miselnega inkubatorja New Economics Foundation. Partnerska organizacija Global Footprint Network pa vsako leto s kampanjo opozarja na dan “izpraznjene letne ekološke blagajne”, kot je pojav poimenoval slovenski akademik Jože Trontelj. »Izračunamo ga z deljenjem svetovne biokapacitete (količina ustvarjenih naravnih virov v določenem letu) s svetovnim ogljičnim odtisom (človeška poraba naravnih virov v tem letu) in pomnožimo s 365, kolikor je dni v našem koledarskem letu,« so pojasnili na Umanoteri. Dodali so, da zaradi naraščajočih pritiskov na ekosisteme povsod po svetu, ta dan vsako leto »praznujemo« dva do tri dni bolj zgodaj.

Do konca leta živimo »na kredit«

Od 18. avgusta naprej pa do konca leta bomo na našem planetu živeli »na kredit«, je pojasnila direktorica Umanotere Vida Ogorelec. »Izračun ekološkega odtisa pokaže, da je svetovna poraba obnovljivih naravnih virov in ekosistemskih storitev v letu 2013 presegla 1,5 zmogljivosti našega planeta. To je najbolj izrazito pri izpustih toplogrednih plinov, kjer se v obliki podnebnih sprememb že jasno kažejo tudi posledice,« je povedala. Vir: energijadoma.si

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.