Prikazovanje trendov rabe energije – novost v raziskavi REUS 2011

Začel se je izvajati tretji val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2011. Ob letošnjih rezultatih bodo predstavljeni tudi trendi ravnanja z energijo glede na predhodno leto.

Raziskava REUS, ki jo že tretje leto izvaja agencija Informa Echo, omogoča letno spremljanje obstoječega stanja v gospodinjstvih, odnosa do učinkovite rabe energije, pripravljenosti na uvajanje učinkovitih ukrepov in investiranja v učinkovito ravnanje z energijo. V letošnjem poročilu, ki bo pripravljeno v sredini septembra, bodo prvič predstavljeni tudi trendi rabe energije glede na predhodno leto. Trendi predstavljajo pomembno dodano vrednost raziskavi saj uporabnikom omogočajo spremljanje sprememb pri ravnanju z energijo v času in s tem celovitejši vpogled v rabo energije v gospodinjstvih. Tudi letos bo Center za energetsko učinkovitost pri IJS pripravil strokovno interpretacijo rezultatov, ki prikazuje kazalnike energetske učinkovitosti v gospodinjstvih – 12 resnic o rabi energije. Tudi pri kazalnikih bodo prikazani trendi glede na preteklo leto.

Učinkovita raba energije postaja strateškega pomena tudi za Slovenijo. Med drugim to dokazuje sodelovanje Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za promet, Ministrstva za okolje in prostor in Službe vlade RS za podnebne spremembe v modulu REUS. Modul REUS, ki poteka vzporedno z raziskavo, naročnikom omogoča podrobnejše spremljanje osnovnih področij rabe energije: energijska učinkovitost stavb, ogrevanje in hlajenje, raba električne energije, prevoz ter ravnanje z energijo. Naročnik osnovnih rezultatov raziskave REUS 2011 pa je tudi Eko sklad.

V drugi polovici aprila se je pričelo anketiranje na terenu, ki ga izvaja družba Valicon. Pri raziskavi REUS 2011 sodelujejo Informa Echo, Arhea, Center za energetsko učinkovitost pri IJS, Gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad RS in Valicon.

03. 05. 2011