• Razikskava REUS 2011

Pristopniški modul 2011

Pristopniški modul poteka vzporedno z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije – REUS. Namenjen je raziskovanju in spremljanju tematike, ki je povezana z rabo energije ampak ni zajeta v standardnem delu raziskave REUS. Anketiranje se izvaja terensko na reprezentančnem vzorcu. Predstavljamo vam rezultate tem, ki so jih naročniki omogočili za javno uporabo.

Ministrstvo za gospodarstvo

  • tema 1 – UČINKOVITA RABA ENERGIJE V STANOVANJIH
  • tema 2 – VGRADNJA DELILNIKOV STROŠKOV ZA OGREVANJE.

Ministrstvo za promet

  • tema 1 – PREVOZNA SREDSTVA IN JAVNI PREVOZ;
  • tema 2 – NAVADE PRI VOŽNJI Z AVTOMOBILOM.

Služba Vlade RS za podnebne spremembe

  • tema – ZAZNAVANJE RESNOSTI PODNEBNIH SPREMEMB.

HSE

  • tema 1 – ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV;
  • tema 2 – STRUKTURA VIROV ENERGIJE;
  • tema 3 – RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE;
  • tema 4 – UMESTITEV ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV V PROSTOR.