V letošnji akciji MODRA STOPINJA, ki je posvečena hlajenju in ogrevanju, želimo ob učinkoviti rabi energije predstaviti tudi Modro energijo, ki je pridobljena iz obnovljivega vira slovenskih rek. V HSE vse več pozornosti posvečamo obnovljivim virom energije, ki omogočajo trajnostni razvoj. Z akcijo MODRA STOPINJA skušamo spodbuditi čim več članov mreže Sinergija in drugih podjetij, da bi s svojimi pobudami in sodelovanjem povečali sinergijski učinek kampanje »Energija si, bodi učinkovit« preko katere že peto leto spodbujamo energetsko učinkovito ravnanje v gospodinjstvih in javnemu sektorju.

Borut Meh 
generalni direktor HSE

10. 03. 2010