• Nižja cena elektrike / Pozitivna energija

V zadnjem četrtletju 2013 nižje cene električne energije

Glede na tretje četrtletje 2013 (julij do september) se je maloprodajna cena električne energije v zadnjem četrtletju 2013 na tem segmentu odjema v povprečju znižala za 2,6 odstotka.

V zadnjem četrtletju 2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 45,8 odstotka, delež cene za uporabo omrežja pa 41,4 odstotka. Delež dajatev v energetiki in trošarini je znašal 12,8 odstotka končne maloprodajne cene.

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na je v zadnjem četrtletju 2013 znašala 115,60 evra/MWh in je bila za 2,1 odstotka višja kot v zadnjem četrtletju leta 2012 oziroma na enaki ravni kot v prvem četrtletju leta 2013.

Tudi v tem segmentu je glavni razlog za povišanje maloprodajnih cen povišanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, ki se je v začetku leta 2013 v povprečju za ta segment odjema povišal za faktor 2,4. Septembra 2013 je vlada ta prispevek za večje odjemalce na srednji in visoki napetosti znižala v obsegu od 40 do 47 odstotkov, kar je odjemalcem v skupinama IE in IF omogočilo od tri- do štiriodstotno znižanje maloprodajnih cen v zadnjem četrtletju 2013 v primerjavi s prvim četrtletjem 2013. Na povišanje maloprodajne cene je vplivalo tudi desetodstotno zvišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7-odstotno povišanje končne maloprodajne cene povprečnega industrijskega odjemalca. V kolikor se stopnja DDV ne bi povišala, bi se maloprodajne cene za velike industrijske odjemalce (skupini IE in IF) v zadnjem četrtletju 2013 znižale v obsegu od petih do šestih odstotkov v primerjavi s prvim četrtletjem 2013. (Vir: Naš stik)  Več na→

Izračun končne cene električne energije / PorabimanjINFO


Poznaš svojo končno ceno elektrike?

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.