• Zemeljski plin kot gorivo bodočnosti / Pozitivna energija

Zemeljski plin kot gorivo bodočnosti

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE) dobiva posebno mesto v energetski politiki Evropske unije.

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo 

Zemeljski plin (ZP) je fosilno gorivo, katerega poraba v novejšem času zelo hitro narašča, saj je najčistejše in energetsko najučinkovitejše fosilno gorivo. Energetski strokovnjaki ga tudi zaradi omenjenih lastnosti in zaradi velikih količin imenujejo gorivo 21. stoletja. Da je zemeljski plin gorivo bodočnosti, poudarja tudiprof. dr. Peter Novak, direktor Energotecha, poleg ZP pa omenja še premog, saj bosta po njegovem skupaj obvladovala sedanje stoletje z gorivi.

Evropska unija je zaradi nujnosti, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, pred nedavnim sprejela sklep, da se zemeljski plin proglasi kot zeleno gorivo, saj ima zaradi svoje kemične strukture (CH4) najmanjšo emisijo ogljikovega dioksida od vseh fosilnih in biogoriv. Evropski strateški plan energetskih tehnologij je v veliki meri usmerjen k večji uporabi plinastega goriva, ker zagotavlja visoko učinkovitost pri pretvarjanju in nizke emisije.

Predvideno 20-odstotno zmanjšanje primarne energije

Direktiva o učinkoviti rabi energije sedanjo politiko pretvarjanja energije fosilnih goriv v električno energijo temeljito spreminja. V preambuli k direktivi je kar v osmih poglavjih razloženo, zakaj je potrebno primarno energijo uporabljati v soproizvodnji. Med številnimi ukrepi, ki jih nalaga nova direktiva, so tudi naslednji: predvideno je zmanjšanje primarne energije za 20 odstotkov v celotni EU na 1.474 Mtoe ali končne energije na 1.078 Mtoe; zahteve v direktivi so minimalne in jih države lahko poostrijo; direktivo je potrebno prenesti v nacionalno zakonodajo in sprejeti vse normativne akte do 5. junija 2014.

Plinska kotel - peč / Pozitivna energija / Ilustracija: Branko Baćović


Plinske peči / koltli

Prednosti in slabosti Stirling motorjev  

Ko je govora o kogeneraciji, prof. dr. Novak posebej omenja Stirling motorje, ki so termodinamično zelo primerni stroji za pridobivanje mehanskega dela. Med njihovimi prednostmi našteva zunanje zgorevanje ali vir toplote, tiho delovanje in dolgo življenjsko dobo, med slabostmi pa težave pri rekuperaciji toplote, nizek izkoristek, precejšnjo težo, visoko ceno. Idealen plin v delovnem batu bi bil vodik, vendar ga je zaradi problemov tesnjenja in vpliva na material (krhkost) skoraj povsod zamenjal helij.  (Vir: Naš stik)  Več na  →

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.